Polisanmälan digitalt

Polisanmälan trakasserier

Många brott kan du anmäla, komplettera eller ändra här på E-tjänsterna är tillgängliga för dig som har svenskt personnummer eller samordningsnummer och inte har skyddad identitet. Se film för hur du gör en anmälan.
 • Polisanmälan bedrägeri på nätet
 • Polisanmälan stöld

   Anmäl via i första hand. Annars: Ring telefonnummer eller gå till närmaste polisstation. När du ringer får du välja olika svar. Väljer du svaret anmälan. svarar en person hos polisen. och skriver din anmälan. Från utlandet ringer du.

  Polisanmälan blankett

 • I första hand bör du anmäla på polisens hemsida, eller ringa oss på Om du har utsatts för misshandel eller andra grova brott där det finns synliga skador bör du personligen besöka en polisstation för att göra en anmälan. Genom att spår och skador kan dokumenteras ökar polisens möjlighet att klara upp brottet.
 • Polisanmälan bedrägeri

  Så här gör du en polisanmälan. Du kan ringa till polisen på telefonnummer Om det är akut, till exempel om brottet fortfarande pågår eller om du blivit skadad och behöver hjälp direkt, ska du i stället ringa larmnumret Du kan också göra en polisanmälan på en polisstation.

  Polisanmälan nummer

  Du kan anmäla stöld eller förlust via polisens e-tjänster. Är det ett pågående brott ring Viktig information för dig som är utsatt för stöld eller förlust av: fick- eller bagagestöld. För stöld i butik finns en särskild e-tjänst för butiker och butikspersonal. Har du som privatperson blivit utsatt för stöld i en butik.


  Polisanmälan bedrägeri på nätet

  Beskrivning av it-relaterade brott. I svensk lagstiftning finns två definierade it-brott, dataintrång och datorbedrägeri. Båda riktar sig i första hand till register och system för automatisk behandling. It-relaterad brottslighet innebär att it-teknik används för att genomföra olika brott, medan brotten i sig kan vara av vilken.

   Polisanmälan förlust

  Anmäl skadegörelse och klotter till polisen. Du kan polisanmäla skadegörelse och klotter via e-tjänst. Anmäl skadegörelse och klotter i e-tjänst. Är det ett pågående brott, eller en akut situation, ring
 • polisanmälan digitalt

 • Polisanmälan blankett


 • Polisen mina ärenden

  Du kan anmäla inbrott och försök till inbrott via e-tjänst. Om det gäller inbrott eller försök till inbrott i bostad ska du ringa så att polisen snabbt kan komma och säkra bevis. Anmäl inträffat inbrott och försök till inbrott (ej bostad) i e-tjänst. Komplettera/ändra anmälan om inbrott. Är det ett pågående brott ring