Vad handlar triumf att finnas till om

Diktarjagets triumf är att finnas till,

Temat i Triumf att finnas till är vår eller jagets svårighet att acceptera och övervinna vår dödsfruktan. Den tolkningen gör jag genom Södergrans upprepningar av diktens centrala ord, dels genom dessa ords placering och relation till varandra som antiteser.

› /01 › triumf-att-finnas-till-edith-sodergran.

  Det arga ruskandet på huvudet, vägran att godta taskiga premisser. Jenny Aschenbrenner om dikten ”Triumf att finnas till” och om Södergran bortom myterna.
 • Triumf att leva, triumf att

 • Triumf att leva, triumf att

  en ensam värld inom miljoner världar, en första gradens stjärna lik som slocknar sist. Triumf att leva, triumf att andas, triumf att finnas till! Triumf att känna tiden iskall rinna genom sina ådror. och höra nattens tysta flod. och stå på berget under solen.

  Som en påminnelse om hur

 • Jag är en del utav oändligheten. Jag är en del av alltets stora kraft, en ensam värld inom miljoner världar, en första gradens stjärna lik som slocknar sist. Triumf att leva, triumf att andas, triumf att finnas till! Triumf att känna tiden iskall rinna genom sina ådror och höra nattens tysta flod och stå på berget under solen.


 • vad handlar triumf att finnas till om
 • "Triumf att finnas till"

  ”EDITH SÖDERGRAN (1892–1923) kom till världen i Sankt Petersburg och började redan tidigt skriva dikt, då bunden på rim och meter och skriven på skolspråket tyska. Då hon var femton år gammal dog hennes far i tuberkulos; en sjukdom som också strax därefter fick sitt grepp om henne.


  Vi kom fram till att

  Vad fruktar jag? Jag är en del av oändligheten. Jag är en del av alltets stora kraft, en ensam värld inom miljoner världar, en första gradens stjärna lik som slocknar sist. Triumf är att leva, triumf att andas, triumf att finnas till! Triumf att känna tiden iskall rinna genom sina ådror och höra nattens tysta flod och stå på berget.

   Elevgrupp B på tolv personer:

  Jag är en del av alltets stora kraft, en ensam värld inom miljoner världar, en första gradens stjärna lik som slocknar sist. Triumf att leva, triumf att andas, triumf att finnas till! Triumf att känna tiden iskall rinna genom sina ådror. och höra nattens tysta flod.
 • Som en påminnelse om hur

 • Han slåss för att dikterna

  en ensam värld inom miljoner världar, en första gradens stjärna lik som slocknar sist. Triumf att leva, triumf att andas, triumf att finnas till! Triumf att känna tiden iskall rinna genom sina ådror. och höra nattens tysta flod. och stå på berget under solen.