Förtroendevald kan se andras lön

Förtroendemannalagen facklig tid

Denna kurs ordnar Handels tillsammans med andra LO-förbund. Om facket är en kurs för dig upp till 30 år som är eller funderar på att bli medlem. Här får du lära dig mer om facket och hur du kan påverka på din arbetsplats. Den här kursen går du tillsammans med andra unga från många olika branscher. Min arbetsmiljö, där du får.


 • Förtroendemannalagen 6 och 7

 • Fackligt ombud ersättning

 • Förtroendemannalagen kommunal

  Stöd från Unionen vid rehabilitering. Under en rehabilitering kan du få stöd från ett arbetsmiljöombud (AMO). Ett AMO kan exempelvis följa med på möten med arbetsgivaren och Försäkringskassan som stöd och bevaka att arbetsgivaren uppfyller sina skyldigheter. Om det finns ett arbetsmiljöombud på din arbetsplats, kan du hitta.

  Förtroendemannalagen 6 och 7

 • 4. Kontakta facket. Ditt fackförbund kan ge dig mer specifik lönestatistik för just din bransch och även råd för hur du kan få upp din lön. Här listar exempelvis det stora fackförbundet Unionen sin statistik. 5. Snacka med dina kollegor. Våga prata lön öppet med kollegor och branschkollegor.
 • Förtroendemannalagen utbildning

   Det finns flera olika inkomstslag och den vanligaste är inkomst av tjänst som avser den lön man tjänar på sitt arbete. Andra inkomstslag är inkomst av näringsverksamhet som avser lön som genereras av t ex en enskild firma. Inkomst av kapital avser den inkomst som genereras av te x värdepapper, uthyrning av fastighet mm. Lönestatistik.

  Facklig ledighet med lön

  Förtroendevald, som inte är ålderspensionär, har rätt till ersättning för förlorad arbetsinkomst. Kan bortfallet av inkomst styrkas utgår ersättning motsvarande verifierat belopp. Om förtroendevald kan visa att en arbetsinkomst blivit förlorad men ej kan styrka förlustens belopp, utgår schablonersätt-ning om kr/tim.


  Förtroendemannalagen ersättning

  Förtroendevald i kommun eller region. De flesta av Akademikerförbundet SSR:s medlemmar arbetar inom kommun eller region, det är också där vi har våra allra flesta förtroendevalda. Ni är många som har tagit på er uppdraget att företräda era kollegor och driva deras frågor. Här har vi samlat det vi tror att du kan behöva för.

   Förtroendemannalagen skyddsombud

  Lönestatistik Förtroendevald. Här kan du filtrera lönestatistik och se jämförelser av Förtroendevald löner per län, ålder, kön och sektor. Du kan även jämföra dessa löner mot genomsnittlig lön för alla invånare i Sverige per ålderskategori och län.

  Fackligt ombud ersättning

  Använd länken nedan om du vill söka fram domstolar som kan vara aktuella för dig. Skriv in ditt postnummer på sidan du kommer till. Nämndemän tjänstgör i tingsrätter, hovrätter, förvaltningsrätter och kammarrätter. Du som är intresserad av att bli nämndeman kontaktar ett politiskt parti, inte domstol. Hitta domstol.
 • förtroendevald kan se andras lön