Vattennivå vombsjön

Både Vombsjön och Ringsjön

23 februari Både Vombsjön och Ringsjön har höga vattennivåer. Nivån i sjöarna bestäms av en vattendom och Sydvatten har i uppdrag att reglera sjöarna utifrån respektive vattendom. Sydvatten följer den tappningsställare som enligt vattendom gäller för både Ringsjön och Vombsjön.

Sydvatten reglerar Vombsjön i enlighet

  Vombsjön är den minsta av Sydvattens vattentäkter. Femton Vombsjöar skulle rymmas inom Bolmens yta. Sjön ligger mitt i Skånes jordbrukslandskap och delas geografiskt av de tre kommunerna Eslöv, Lund och Sjöbo. Dessutom ligger delar av avrinningsområdet inom Tomelillas och Hörbys kommuner.

 • vattennivå vombsjön
 • Vombsjön är en slättsjö

  21 september Just nu är det låga vattennivåer i våra vattentäkter Vombsjön och Bolmen. Det är en naturlig konsekvens av den varma sensommaren och hösten med små regnmängder och höga temperaturer. Sydvatten tar ut vatten från sjöarna enligt gällande vattendomar.

  Lägsta vattennivå i Vombsjön finns

 • Måttlig vind – Ost 5 m/s. Prognos 14 dagar. UV-styrkaMåttlig (3) Säker tid i solen1–2 h. Algblomning. Uppmätt 5 sep Ja. Vattenkvalitet. Uppmätt 5 sep Bra. Badväder, vattentemperatur och information för badplatsen Östra Vombsjön.
 • Lägsta vattennivå i Vombsjön finns
  1. Fiskaren Leif Nilsson kan

  Today's forecast for UV, aurora borealis, air pollution, and pollen. Weather observations last 24 hours and water temperatures nearby Vombsjön.

  Vattnet i VA SYDs kommuner

  Vombsjön är en sjö 20 kilometer öster om Lund i Eslövs kommun, Lunds kommun och Sjöbo kommun i Skåne och ingår i Kävlingeåns huvudavrinningsområde. Sjön är 15,6 meter djup, har en yta på 12 kvadratkilometer och befinner sig 19 meter över havet. Sjön avvattnas av vattendraget Kävlingeån. Vid provfiske har en stor.

  Detta vattenstånd varade till slutet

  Vombsjön –en påverkad sjö • Reglerad sedan talet, vattenståndet kan variera med ca 2,5 m • Mottagit stora mängder näring från talet fram till slutet av talet • Förändringarna har påverkat sjöns växter och djur • Möjligen kan man se en viss förbättring men mer kunskap och åtgärder behövs.


  Sjöns vattennivå varierar och kan

  Sydvatten är skyldigt att följa den rådande vattendomen. I vattendomen har Mark- och Miljödomstolen vägt samman alla skilda intressen och naturvärden som finns vid Vombsjön och Kävlingeån, såsom naturvärden, dricksvattenproduktion, kraftproduktion och fiske, för att hitta en så bra lösning som möjligt för alla intressenter.