Eftergymnasial utbildning vuxen

 • eftergymnasial utbildning vuxen


 • Eftergymnasial utbildning folkhögskola

  Vad innebär eftergymnasial utbildning? Eftergymnasial utbildning innebär, precis som namnet indikerar, utbildningar som sker efter att du genomfört gymnasiet. Eftergymnasial utbildning kan ibland också kallas för postgymnasial eller tertiär utbildning.

   Eftergymnasial utbildning distans

  Eftergymnasial, postgymnasial eller tertiär utbildning är utbildning som sker efter sekundär utbildning. I Sverige är det utbildning som sker efter genomgången gymnasieskola. Ett exempel på eftergymnasial utbildning är akademisk utbildning vid högskola eller universitet.


  Yrkesutbildning vuxen

  - Förgymnasial utbildning är grundskola, folkskola eller motsvarande. - Gymnasial utbildning. - Eftergymnasial utbildning, hit räknas högskoleutbildning samt olika typer av yrkesutbildningar, till exempel kvalificerad yrkesutbildning, yrkeshögskoleutbildning, militära utbildningar och polisutbildning.

 • Eftergymnasial utbildning ekonomi
 • Eftergymnasial utbildning komvux
 • Regeringen utbildningsnivå

  Varför står det "Eftergymnasial nivå (B1)" på vissa kurser? Dessa kurser är yrkesutbildningar på en eftergymnasial nivå. För att gå en sådan kurs krävs att du redan har en gymnasieexamen eller grundläggande behörighet från folkhögskolans Allmän kurs.

  Eftergymnasial utbildning ekonomi

  Utbildning för vuxna. Utbildning för vuxna sker till stora delar inom komvux och yrkeshögskolan. I komvux ingår utbildning på grundläggande nivå och gymnasial nivå, utbildning i svenska för invandrare (sfi) samt kommunal vuxenutbildning som särskild utbildning (tidigare särvux).

  Eftergymnasial utbildning csn

  samtliga undersökta åldersgrupper – 20, 40, 60 år – är sjukhusvård vanligast bland personer med förgymnasial utbildning, minst vanlig bland dem med eftergymnasial. Mellan åren 19minskade förekomsten av sjukhusvård i alla grupper utom bland åriga kvinnor med förgymnasial utbildning.

  Eftergymnasial utbildning komvux

 • Du kan läsa in grundskolan och gymnasiet, välja mellan olika fristående kurser, läsa svenska för invandrare, gå en gymnasial yrkesutbildning, lärlingsutbildning eller utbilda dig till ett yrke på eftergymnasial nivå inom Yrkeshögskolan. Välkommen att hitta din utbildning hos oss på Vuxenutbildningen! Jag vill läsa om utbildningarna.


 • Eftergymnasial utbildning betyder

   Här hittar du eftergymnasiala utbildningar i Sverige och utomlands. Varje utbildning har en beskrivning där du hittar all nödvändig information samt möjligheter för dig att komma i kontakt med skolan eller utbildningsanordnaren. Du kan hitta din utbildning genom att söka på kombinationer av kategori, plats, utbildningstyp eller sökord.