Antal svenska medborgare över 18 år

Hur många bor i sverige 2023

Kortadress till denna sida: https://www.scb.se/be0101. Statistiken visar folkmängd och befolkningsförändringar, till exempel födda, döda och in‑ och utflyttade och finns bland annat per län, kommun, kön, ålder, civilstånd, födelseland och medborgarskapsland. Statistiken baseras på de uppgifter om folkbokfö.


Scb statistikdatabasen

  Ansök om medbor­gar­skap – för dig som är mellan 18 och 21 år. Här hittar du information om hur du som ung vuxen mellan 18 och 21 år (som har bott i Sverige sedan 13 års ålder eller för dig som är statslös, sedan 15 års ålder) ansöker om svenskt medborgarskap.

Hur många invandrare har sverige

Här hittar du aktuell statistik och statistik från tidigare år som rör ansökningar om svenskt medborgarskap. Statistiken uppdateras månadsvis.


 • antal svenska medborgare över 18 år


 • Befolkningsstatistik kommuner

  Svenskt medborgarskap. Endast den som är svensk medborgare har rätt att ha svenskt pass, har rösträtt till riksdagen och har ovillkorlig rätt att vistas i Sverige. anmälan (barn, ungdomar 18–20 år och medborgare i Finland, Danmark, Norge och Island).

  Åldersfördelning sverige

  Inte har fyllt 18 år. För den här gruppen ställs inget krav på styrkt identitet eller skötsamhet, som det gör vid en ansökan. Så många blev svenska medbor­gare 2022. Förra året inkom ungefär 86 000 ärenden om att bli svensk medborgare, under samma period avgjordes nästan 92 000 ärenden.
 • Hur många bor i sverige 2023


 • Befolkning sverige städer

 • Förra året ökade antalet beviljade svenska medborgarskap med 25 procent jämfört med 2019, vilket motsvarar hela 80 175 nya medborgarskap vilket är historiskt högsta antal. Det följer den trend Sverige haft senaste åren med ökande antal beviljade medborgarskap.


 • Hur många i sverige är över 70 år

  Om du har barn som är under 18 år och som bor i Sverige kan de bli svenska medborgare tillsammans med dig. För att kunna ta med dina barn i din ansökan krävs att barnet/barnen har permanent uppehållstillstånd (eller uppehållsrätt, uppehållskort eller uppehållsstatus).

 • Befolkning sverige städer
  1. Sveriges befolkning 1950

  Det var 15 969 personer, eller 25 procent, fler än 2019 då 64 206 personer beviljades svenskt medborgarskap. Drygt hälften av de nyblivna svenska medborgarna var män, 42 390 personer, och 37 785 var kvinnor. Jämfört med 2019 ökade antalet kvinnor mer än männen.