Skolverket överlämningsblankett

Skolverket överlämning förskola, förskoleklass

  Överlämning vid skolbyte. När en elev byter skola kan skolan som eleven lämnar behöva göra en överlämning av uppgifter till den nya skolan. Det gäller så väl vid övergång mellan skolformer som inom skolformer. Här kan du läsa om vad som gäller kring överlämning vid skolbyte.

Generell överföring skolverket blankett

Övergångar inom och mellan skolor och skolformer. Genom samverkan och bra rutiner kan barn och elever ges en trygg och bra övergång mellan och inom olika skolformer. Förskoleklassen, fritidshemmet och skolan ska samverka med varandra och förskolan för att stödja elevernas utveckling och lärande.


 • Generell överföring skolverket blankett
 • skolverket överlämningsblankett


 • Skolverket övergångar

  Övergångar till och från förskoleklass. Förskoleklassen, fritidshemmet och skolan ska samverka på ett förtroendefullt sätt med varandra och förskolan för att stödja elevernas utveckling och lärande. Inför övergångar ska de berörda skolformerna och fritidshemmet utbyta kunskaper, erfarenheter och information om innehållet i.

  Skolverket blanketter

 • En av dessa gäller reglerna kring överlämning av information från en skola till en annan när en elev byter skola, och formuleringen har lett till vissa frågetecken bland lärare. Skolvärlden ringde upp Maria Olausson, undervisningsråd på Skolverket, för att ta reda på vad som gäller.


 • Övergångar i förskolan

  Materialet är uppdelat i sju olika kapitel som berör övergångar på olika sätt, bl a innehåller det olika viktiga steg vid framtagande av centrala riktlinjer, förslag på rutin för avlämnande och mottagande skola samt ett avsnitt som förtydligar sekretessen i samband med övergångar.

  Överlämning förskola, förskoleklass blankett

  Inför framtagandet av stödmaterialet har Skolverket gått igenom aktuell och relevant forskning på området samt genomfört referensinsatser med "era aktörer. Referensinsatserna har bestått av intervjuer med verksamhetschefer, vårdnads-havare och elever. Vi har också samrått med andra myndigheter; Specialpedago-.

  Överlämningsdokument mall

  Skolverket ger förslag på hur det kan göras i följande: Blankettexempel utvärdering av övergångsarbetet. Överlämningen riktar blicken mot både det som fungerar och det som inte fungerar, eller det som kan ses som både hinder och möjligheter för att skapa förutsättningar att både förebygga och främja.

 • Skolverket blanketter


  1. Skollagen

  Ladda ner som PDF. Slutbetyg i grundskolan – våren I den här promemorian redovisar Skolverket statistik över slutbetygen för de elever som avslutade årskurs 9 våren Syftet är att ge en beskrivning av slutbetygen utifrån den officiella statistiken samt att lyfta de huvudsakliga resultaten. Utgiven år: