Elastiska ämnen

Vad är sträckgräns och brottgräns

kemi. Elastiska material är sådana material som har förmågan att motstå ett inflytande eller snedvrida eller deformerande kraft, och sedan återgå till sin ursprungliga form och storlek när samma kraften avlägsnas.


Gummi egenskaper

elasticitet menas enkelt sagt det hur fasta ämnen ger efter när man pressar på dem. Den klassiska elasticitetsteorin är i själva verket en kontinuitets-teori men utgående från atomernas växelverkningsmodeller är det möjligt att härleda.


Naturgummi nr

Elasticitetsteori. Elasticitet har en väldefinierad matematisk teori, som utgår från 4-dimensionella tensorer. Denna gås inte igenom på denna kurs. Den svenska kursen i Fasta tillståndets fysik har en utförlig härledning, baserad på Kittels bok. Ges också på engelska i slutet av dessa slides som referens.

Olika typer av gummi

Gummi är en grupp polymera organiska ämnen med elastiska egenskaper som ingår i gruppen elaster. De är polyterpener, det vill säga polymerer av isoprenenheter. Gummi tillverkas traditionellt av mjölksaften från träd, och kallas då naturgummi, men idag är syntetiskt gummi vanligare.

 • Olika typer av gummi
 • Vad är gummi

 • Kropparna är i fallande ordning, elastisk, plastisk och elastiskt plastiskt. Elasticitet är ett materials benägenhet att deformeras på så sätt att den deformerande energin omvandlas till potentiell energi. Ett elastiskt material återgår på så sätt till viloläget, och energin omvandlas tillbaka till rörelseenergi.
 • Gummi material

  Youngs modul eller elastisk modul eller dragmodul, är mätningen av mekaniska egenskaper hos linjära elastiska fasta ämnen som stavar, ledningar etc. Det finns några andra siffror som ger oss ett mått på elastiska egenskaper hos ett material.


 • Vad är gummi


 • Syntetiskt gummi

   Ämnen som uppvisar en hög grad av elasticitet kallas "elastiska". SI-enheten som tillämpas på elasticitet är pascal (Pa), som används för att mäta deformationsmodulen och elasticitetsgränsen.

 • elastiska ämnen


  1. Elasticitet synonym

  Förstå elastiska stötar- ingen energiförlust i en kollision mellan föremål. Lär dig skillnaden mellan elastiska och oelastiska stötar.