Kompensera arbetsminne

Långtidsminnet

Arbetsminnessvårigheter är vid hjärnskada ofta förenade med långsam tankeförmåga och att man generellt behöver längre tid på sig när man hanterar information. Detta leder framförallt till svårigheter att hänga med när man inte kan styra tempot själv, när någon annan berättar något.
 • Vad är långtidsminne
 • kompensera arbetsminne
 • Långtidsminnet
 • Auditivt arbetsminne

  För ett barn med ADHD kan det betyda att man förflyttar sig från ett onormalt lågt arbetsminne till inom normalintervallet. Utvecklingsmässigt motsvarar det normal utveckling av arbetsminnet under 2–4 år ungefär.

  Komplext arbetsminne

  Infotekets tips om litteratur och filmer om förvärvade hjärnskador. Om hur arbetsminnet fungerar och hur det påverkas vid skada eller funktionsnedsättning.

  Arbetsminne synonym

   kompensera⇒ vtr transitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, : "kasta", "äta". gottgöra⇒ vtr transitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, : "kasta", "äta". My insurance company compensated me when I lost my job. balance [sth] with [sth], balance [sth] against [sth] vtr + prep (offset).

  Vad är långtidsminne

 • Jag brukar ofta le stort för att kompensera mitt ansikte, men det fungerar bara ibland. Lever med hjälp av djupa pendelslag där det som följer får kompensera för slaget innan. Ett sätt att kompensera för låg självkänsla är att intala sig att man är överlägsen.


 • Arbetsminne dator

  kompensera (also: ersätta, gottgöra, utjämna, hålla balansen) volume_up. compensate [ compensated|compensated] {vb} more_vert. Den rikliga distributionen av glättade broschyrer kunde inte kompensera detta. expand_more The abundant distribution of glossy brochures cannot compensate for this.

   Är arbetsminne och korttidsminne samma sak

  Cowan menar att arbetsminne är en aktivering av speciell information i långtidsminnet men att denna är tillfällig och försvinner om den inte underhålls via repetition eller upprätthållande av uppmärksamhet. - Central executive riktar uppmärksamheten mot en specifik del av långtidsminnet.

  Arbetsminne engelska

  arbetsminne är ett tidigt symtom (Kosaka, 3; Astell et al., ). Ett sviktande arbetsminne kan innebära brister i språkförståelse och språkproduktion) och kan leda till svårigheter att delta i sociala aktiviteter (Bourgeois & Hickey, 53; Alm et al., ).