Smarta bostäder

Svenska nyttobostäder kö

Så ser svenskarna på framtidens smarta bostäder Hälften av svenskarna tror att de kommer bo i ett smart hem om tio år. Och sex av tio vill se smarta system som effektiviserar resursförbrukningen i sin bostad. Det framgår av Skanskas rapport Bostadsrapporten Text Redaktionen.


Svenska nyttobostäder telefonnummer

En smart bostad beskrivs ofta som en bostad med inbyggd teknik som hjälper till att underlätta vardagen i hemmet. Smarta lösningar kan även främja en mer hållbar livsstil genom att exempelvis minska energiförbrukningen i bostaden. Men är detta något som svenskarna drömmer om?.
 • smarta bostäder

 • Byggvesta app

  Framtidens smarta och hållbara bostäder | Schneider Electric Sverige Vi möjliggör ett bättre och mer hållbart liv idag och i morgon med energieffektiva, flexibla och mer personliga lösningar som hjälper dig att uppfylla behoven för din bostad i framtiden. Gå till huvudinnehållet Sverige Våra varumärken.
 • En smart bostad. Låt


 • Svenska nyttobostäder ägare

  Publicerad av Redaktionen - 17 nov, En smart bostad beskrivs ofta som en bostad med inbyggd teknik som hjälper till att underlätta vardagen i hemmet. Smarta lösningar kan även främja en mer hållbar livsstil genom att exempelvis minska energiförbrukningen i bostaden. Men är detta något som svenskarna drömmer om?.


  Hyresrätter saltsjö-boo

   Bostadsmarknaden Uppdaterad: 18 februari, Enligt en riksrepresentativ undersökning från Skanska via Kantar Sifo kommer intresset för smarta bostäder öka markant framöver. Hälften av de tillfrågade tror att de kommer bo i ett smart hem , och en majoritet vill även ha smarta system som kan göra resursförbrukningen mer effektiv.

  En smart bostad. Låt

 • Unga mest positiva till smarta bostäder i framtiden Huruvida svenskarna tror att de kommer bo i ett smart hem i framtiden skiljer det sig mellan generationerna. I åldersgruppen 18–29 år svarar så många som 72 procent att de sannolikt kommer göra det. De i åldrarna 50–65 år är dock inte lika positiva. Motsvarande.
  1. Yteffektiva och flexibla bostäder.

  Hållbara städer och samhällen. Du får ta del av tre pågående forskningsprojekt kring social bostadspolitik som på olika vis berör frågor kopplade till bland annat smarta bostäder, flyttmönster och målkonflikter. De projekt som presenterades på seminariet 16 februari finansierades i utlysningen Forskning för social bostadspolitik.


  Smarta fastigheter med AI.

  Bakgrund Smarta bostäder bygger p. Page 12 and Syfte Ur frågeställningarna som i. Page 14 and ostad kan fler och bättre tjänste. Page 17 and DRIVKRAFTER Utvecklingen av smarta. Page 19 and Ökad efterfrågan på distansarbet. Page hushållen. 16 Smarta bostäder kan; Page 24 and Standardiseringshinder Idag finns a.