Fotnot från bok

Fotnot referens

Oxfordstilen är ett system för referenser där textens källhänvisningar skrivs i fotnoter. Här finns förklaringar och exempel på hur du använder fotnoter och utformar hänvisningarna enligt Oxford. Exemplen på den här sidan bygger på Umeå universitetsbiblioteks variant av Oxford.

 • Oxford fotnot webbsida


 • Förkortad fotnot

  See the All Examples page for examples of in-text and reference list entries for specific resources such as articles, books, and web pages. Last Updated: Aug 4, PM.

  Oxford fotnot

  Oxford, eller så kallad fotnotsstil, använder du tillsammans med fotnoter i den löpande texten och oftast med en bibliografi/referenslista i slutet av dokumentet.

  Fotnoter lathund

  Basic format to reference a book. Format for footnotes for a book: 1 A. Author, Title of Book in Italics: Subtitle in Italics, edition number, Place of Publication, Publisher, year, page number. Example.

  Fotnot exempel

   Litteratur i en fotnot Kategorin litteratur omfattar publikationer i form av böcker, tidskriftsartiklar, antologier (festskrifter), lagkommentarer m.m., helst med juridisk inriktning. Vid snarlika referenser tar man med så mycket information som krävs för att skilja dem åt.

  Oxford fotnot webbsida

 • In a footnote referencing system, you indicate a reference by: Putting a small number above the line of type directly following the source material. This number is called a note identifier. It sits slightly above the line of text. Putting the same number, followed by a citation of your source, at the bottom of the page.

 • fotnot från bok

 • Hur gör man en fotnot

  How to Use Footnotes in Books: The Ultimate Guide. Footnotes are a key component of certain genres of books, particularly nonfiction. And yet, very few people use them properly. This is largely due to the fact that it is hard to add footnotes to a book, especially for most formatting programs.


   Fotnot harvard

  Start your footnote numbering at 1 and continue the sequence throughout your essay. Note the line at the bottom of the page that separates the text of your essay from the footnotes. Footnote Example.