Varför tar man inte prover ur en pvk

Blodprover förkortningar

Blodprovstagning ur en perifer venkateter kan utföras i undantagsfall när venkatetern är nyinlagd, men är förenat med högre risk för hemolys än blodprovstagning via provtagningssystem anpassat för venprovtagning. Blodprovstagning från en subkutan venport eller central venkateter (CVK) kan också förekomma i undantagsfall.

Central venkateter

Perifer venkateter (PVK) är en tunn kateter som förs in i en ven och ger tillgång till blodbanan. Inläggning av en PVK är ett mycket vanligt förekommande ingrepp inom modern sjukvård i syfte att ge patienten vätska, näring, blodprodukter och läkemedel samt för blodprovstagning. Indikationer, material och patientinformation.
 • varför tar man inte prover ur en pvk
 • Subkutan venport

   En septisk infektion med allmänpåverkan, feber, frossa och eventuellt chock kan orsakas av en PVK. Den kan förekomma tillsammans med, men troligtvis oftare utan tecken på lokal infektion eller tromboflebit [5]. Inspektion och användningstid.

  Venöst blodprov

  Provtagning ur PVK, CVK eller subkutan venport Blodprovstagning ur en perifer venkateter kan utföras i undantagsfall när venkatetern är nyinlagd, men är förenat med högre risk för hemolys än blodprovstagning via provtagningssystem anpassat för venprovtagning. Provtagning vid infusion.

  Vad ser man på blodprov

  Om du tar venprovet i armveckets mediala sida (sidan in mot kroppens mittpunkt) vilken risk bör du då vara medveten om? Risk för punktering av underliggande artär Varför ska en patient vila 15 minuter innan provtagning? För att kroppsläget påverkar fördelningen av vätska i kroppen.


  Hur tar man blodprov

  Det är inte lämpligt att ta blodprover genom PVK – stor risk för hemolys och påverkan från givet läkemedel. Komplikationer: Extravasal infusion: Svullnad och ömhet, ofta i hela underarmen. Åtgärd: Avlägsna PVK. Lindning. Armen i högläge. Hematom: Åtgärd: Oftast ingen. Byt infusionsven. Infektion: Åtgärd: Avlägsna PVK. Odling, ev antibiotika.


 • Olika blodprover
  1. Komplikationer efter blodprov

  Central venkateter (CVK): En tunn kateter som under operation läggs in i ett centralt blodkärl (ven) för att används till injektioner, dropp (infusioner, transfusioner) och blodprovstagning. Får handhas av läkare eller sjuksköterska. Indikationer för CVK är bland annat längre tids droppbehandling eller återkommande tillförsel av.

  Olika blodprover

 • Vad är normalvärde för B-hemoglobin hos män och hos kvinnor (HB) hos män. hos kvinnor. Vad är normalvärde för B-leukocyter (LPK) 3,,8. Vad är normalvärde för B-trombocyter hos män och hos kvinnor (TPK) hos män. hos kvinnor.