Skogsbruk biologisk mångfald

 • Biologisk mångfald sverige

 • Mångfald av ekosystem

  Biologisk mångfald. Skogen ska brukas så att alla arter i skogen kan fortleva, och förutsättningarna för en rik biologisk mångfald i skogen har förbättrats under de senaste 20–30 åren. Men det finns mer att göra. Hur arbetar skogsindustrin? Här nedan kan du ta del av några exempel.

   Odla för biologisk mångfald

  Publicerad 7 apr, • Uppdaterad 11 jun, • 3 min att läsa. Mer än halva Sveriges yta är täckt av skog. Trots det befinner sig skogens biologiska mångfald i i en kris där unga skogar med planterad gran och tall är dominerande. Den här omvandlingen av landskapet är förödande för den biologiska mångfalden.
 • Vad är biodiversitet

 • Vad är biodiversitet

  EU-kommissionen har tagit fram en ny strategi för biologisk mångfald för Naturvårdsverket deltar i arbetet med att utforma och genomföra EU:s strategi i Sverige. Läs mer på sidan om biologisk mångfald. Den 14 juli offentliggjorde kommissionen EU:s nya skogsstrategi för

  Naturens mångfald

  Skogsbruk. Har vi mer eller mindre skog? Naturvård. Stabila förutsättningar för mångfald i Europas skogar; Miljöhänsyn vid avverkning; Levande skogar; Skoglig forskning för biologisk mångfald; Ägande; Frivilligt avsatt och skyddad skog. Karta över frivilligt avsatt och skyddad skog; Skogsbrand; Att uppleva skogen.


  Biologisk mångfald sverige

 • Ny metod mäter skogsbrukets påverkan på biologisk mångfald. Forskare vid IVL Svenska Miljöinstitutet har tillsammans med SLU har tagit fram en konceptuell metod som kan användas för att bedöma en skogsägares påverkan på biologisk mångfald utifrån det skogsbruk som bedrivs.
 • skogsbruk biologisk mångfald

 • Biologisk mångfald engelska

  Vi har en hög ambitionsnivå gällande hållbart skogsbruk, där biologisk mångfald står högt på agendan. Vi använder bästa tillgängliga skogsbruksmetoder för storskaligt skogsbruk och har även fått kvitto på att vår hänsyn ger effekt, i och med att andelen död ved och lövskog ökat.

  Vad är mångfald

   Biologisk mångfald, markanvändning och skogsbruk. EU har på ett internationellt plan spelat en viktig roll för att hitta lösningar på problem med förlust av biologisk mångfald, avskogning och klimatförändringar.

  Biologisk mångfald synonym

  Projektet har utrett ekologiska och rättsliga förutsättningar för fysisk planering av skogliga landskap. Det omfattar bland annat starkare skydd för biologisk mångfald i vissa områden, samt möjlighet till intensivt skogsbruk i områden där det saknas betydande naturvärden.