Vad gör man innan operation

Hur länge ligger man på uppvaket efter operation

Du ska planera för din operation så att du kan hålla upp med alkohol 2 veckor före och 2 veckor efter operationen på grund av att alkohol bland annat kan ge en ökad blödningsrisk. Rökning. Du ska helt sluta med användning av nikotin 4 veckor före och 4 veckor efter operationen.

Rädd inför operation

  Vårt mål är att så långt som möjligt lindra eller bota din sjukdom eller skada. För att nå ett så bra resultat som möjligt är det viktigt att du känner dig välinformerad och trygg inför din behandling. Här finns information om vilka förberedelser du ska tänka på innan en operation men också sådant som är bra att tänka på.


Feber en vecka efter operation

Både operations- och anestesisjuksköterskan har ansvar för att patientens identitet kontrolleras och att rätt handlingar finns på plats och att rätt kroppsdel förbereds för ingreppet. Genom att använda SBAR vid överrapportering minskar risken för att information glöms bort eller misstolkas.

Ett glas vin dagen innan operation

Hur förbereder jag mig på bästa sätt inför operation? Kirurgiska ingrepp i buken innebär både fysiska och psykiska påfrestningar och påverkar din andning och blodcirkulation negativt. Narkosmedel, sängläge och smärta bidrar till att man andas sämre och slem kan samlas i luftvägarna.

Checklista inför operation

Information från fysioterapeuten kring hur du bäst förbereder dig för operation i buken och vad du bör tänka på efter operationen. Hur förbereder jag mig på bästa sätt inför operation? Kirurgiska ingrepp i buken innebär både fysiska och psykiska påfrestningar och påverkar din andning och blodcirkulation negativt.
 • Varför får man feber efter operation
 • Varför får man inte dricka vatten innan operation


 • vad gör man innan operation
  1. Får man borsta tänderna innan operation

  Vad som ingår i den preoperativa hudförberedelsen. Vilka medel som ska användas för eventuell helkroppstvätt med desinfekterande tvål och att syftet med denna tvättning är att minska risken för postoperativ sårinfektion genom att minska antalet tillfälliga bakterier på hudytan.

  Varför får man inte dricka vatten innan operation

  Förberedelser inför operation Hälsoundersökning. När du varit på kirurgi-, ortopedi- och urologimottagningen och man bestämt att du ska bli opererad, kommer du som ska opereras dagkirurgiskt, dvs. att du får gå hem samma dag som du opereras, upp till operation för ett samtal med en narkossköterska.


  Varför får man feber efter operation

 • Narkos innebär att du inför en operation eller undersökning blir sövd med hjälp av läkemedel. Därför kallas narkos ibland också för sövning. Den djupa sömnen tillsammans med smärtstillande läkemedel gör att du slipper ha ont och ta del av det som händer under operationen eller undersökningen.