Vart sätter man cvk

 • Cvk hals


 • Cvk bild

   Central venkateter En central venkateter är en tunn plastslang som förs in i ett blodkärl på halsen eller under nyckelbenet. Genom slangen kan du få behandling och lämna prover ofta, utan att behöva bli stucken i armen eller på händerna. Venkatetern tas bort när du inte behöver den längre. En central venkateter kallas också CVK.

  Cvk risker

  En central venkateter (CVK) är en kärlkateter där kateterspetsen ligger i en central ven, vanligtvis i vena cava superior. Det finns flera olika typer av CVK, avsedda för kort- eller långtidsbruk. Indikation och dokumentation Korrekta och strikta indikationer ska alltid tillämpas för ingrepp i blodbanorna [1,2,5] Exempel på indikationer.

  Cvk vårdhandboken

  En central venkateter (CVK) är en kärlkateter där kateterspetsen ligger i en central ven, vanligtvis i vena cava superior. Det finns flera olika typer av CVK, avsedda för kort- eller långtidsbruk. En CVK kan ha en eller flera lumen.

  Varför cvk

  Vad är en central venkateter? En central venkateter ligger med spetsen i en stor ven i thorax nära ingången till, eller i höger förmak. Katetern läggs in i en stor ven på halsen (v jugularis, på bröstkorgens övre del (v.subclavia), i ljumsken (v femoralis) eller hos nyfödda genom naveln (navelvenskateter). Indikationer.


 • Vanligaste komplikationen cvk


 • Cvk hals

  Central venkateter eller CVK är en plastkateter som läggs in i en central ven i syfte att bland annat tillföra infusioner och läkemedel. Med 'central ven' avses vanligen övre hålvenen, vena cava superior, men även den nedre hålvenen och höger förmak anses tillhöra det centrala vensystemet. Vanliga punktionsställen är vena jugularis.

  Vanligaste komplikationen cvk

 • Tunnelerad central venkateter (CVK) läggs enbart om tills den är fastläkt och suturerna tagits bort efter cirka fyra veckor [1,9]. Trevägskranar och injektionsmembran ska ses som en helhet. Målet är att göra så få manipulationer som möjligt som innebär att systemet bryts.
 • Tunnelerad cvk

  Vart sätter man CVK? En central venkateter (CVK) är en kärlkateter där kateterspetsen ligger i en central ven, vanligtvis i vena cava superior. Det finns flera olika typer av CVK, avsedda för kort- eller långtidsbruk. En CVK kan ha en eller flera lumen.


   Vem sätter cvk

  Pneumothorax, luft i lungsäcken. Andningssvårigheter, bröstsmärtor, hosta samt pulsstegring och blodtrycksfall de närmaste timmarna efter insättandet eller borttagandet av central venkateter (CVK) kan vara ett tecken på att lungsäcken eller lungan punkterats vid det operativa ingreppet. Lungsäcken kan då ha fyllts med luft [1].


 • vart sätter man cvk