Produktivitet skördare

Avverkning och upparbetning av skog

Eco Log Svenska. Under hösten presenterar vi flera, större nyheter på våra skördare i serien. I denna film fokuserar vi på uppdateringar inom Transmission & Prestanda, där vår.

  Skördarens produktivitet påverkas positivt av

Hör hans tankar om maskinerna, hög produktivitet, stabilitet och varför du borde prova att kö Joel Henriksson från Korpilombolo är förare av en Eco Log E.

Eco Logs skördare i serien

Komatsu S är ett flexibelt och anpassningsbart aggregat - tillförlitligt och effektivt även i de mest svårforcerade skogarna. Med hög dragkraft och effektiv kvistning levererar Komatsu S hög produktivitet oavsett uppdrag.
 • produktivitet skördare


 • En slutavverkningsskördare avverkar under ett

  produktivitet finns tydlig positiv trend, och likaså för medeldiameter och produktivitet. Det subjektiva intrycket från skördarföraren är att nettot till största del avgörs av hur skicklig föraren är, tillsammans med vilka förhållande som materialet har lagrats under.


  Jag kommer att undersöka

  Produktionen för skördare i Sverige. Här kan du enkelt se snittproduktionen för en skördare som avverkar skog i Sverige. Genom att själv dra i reglaget kan du bilda dig uppfattning om produktionen utifrån hur lång en arbetsdag är. Genom att dra i reglaget så ändrar du effektiv arbetstid för en arbetsdag. Arbetstimmar per dag: 8h.

  Den moderna och balanserade PONSSE Scorpion

  Produktiva tekniska system och tillförlitliga grundlösningar garanterar att du kan lita på våra skördare, även under de mest krävande förhållanden. Komforten hos Ponsses skördare har visat sig vara i toppklass. Ergonomi och användarvänlighet är direkt kopplat till produktivitet.
 • Komatsu är vår största och

 • Studien visar inte att

   Skordarens produktivitet paverkas positivt av okande medelstamsvolym upp till skordarens tekniska begransning. Ytterligare faktorer som paverkar skordarens produktivitet ar bland annat ytstruktur, lutning och forarens skicklighet. En faktor som inte studerats ar hur diameterspridningen paverkar skordarens produktivitet.

  Komatsu är vår största och

 • Med ökad medelstamsvolym minskade kostnaderna för både skördare och skotare, men påverkan skiljde sig inte mellan metoderna. Ökat stickvägsavstånd resulterade i högre produktivitet för skotaren oavsett metod, då det gjorde att virkeskoncentrationen vid stickväg ökade och färre krancykler krävdes för att fylla lastbäraren.