Malmö mekaniska tricotfabrik

En av trikåindustrins banbrytare i

    Malmö Mekaniska Tricotfabrik (MMT) Uppdaterad 27 september 2022. Unga sömmerskor på MMT. En av staden trikåpionjärer. Som var tidigt ute med industriell trikåtillverkning och initierade spännande samarbeten inom konst och design.

Malmö Mekaniska Tricotfabriks AB var

Den första fabriken låg på Kvarngatan i Malmö, där man tillverkade underkläder i trikå. Man hade stora framgångar och vann en prestigefylld guldmedalj på en industriutställning i Malmö 1896. Rörelsen växte så att man 1897 tvingades flytta till nya tidsenliga lokaler på Rönneholmsvägen.

Malmö Mekaniska Tricotfabriks AB

Strumpfabrikanter världen runt ställde om sin tillverkning och även Malmö Strumpfabrik. Det blev den största omställningen i fabrikens historia. Nya lokaler införskaffades likaså nya symaskiner med mera och framför allt behövdes det mer personal.

Title, Malmö Mekaniska Tricotfabriksaktiebolag: MMT

From Wikipedia, the free encyclopedia. Malmö Mekaniska Tricotfabriks AB (MMT) var en trikåfabrik som grundades i Malmö den 25 april 1892 av Michael Henriques.
  • För mer information om Företagskällans


  • Malmö Mekaniska Tricotfabrik (MMT) tillverkade

    Malmö Mekaniska Tricotfabrik (MMT) En av staden trikåpionjärer. Som var tidigt ute med industriell trikåtillverkning och initierade spännande samarbeten inom konst och design.


    2. 14 - Ad

    Fabriken, vilken ett år tidigare hade startats av Michael Henriques från Köpenhamn (ännu en driftig dansk) var Malmö mekaniska tricotfabrik, då inrymd i en förhyrd, mindre lokal vid Lilla Kvarngatan.


  • malmö mekaniska tricotfabrik


    1. Malmö Mekaniska Tricotfabrik AB, Malmö

    Stora arbetsgivare var exempelvis Kockums mekaniska verkstad där många män fick sin utkomst och Malmö Yllefabrik där kvinnorna var i majoritet. Möllevången bestod av odlings- och betesmark från 1500-talet och till sent 1800-tal. På en karta från 1867 syns endast två byggnader utritade i det i övrigt rurala området, båda finns kvar.

    För mer information om Företagskällans

  • Ett av dessa var Frans Elmqvists handskfabrik som grundades år 1900 och som fram till 1999 hade sin fabriks- och affärsrörelse i Flensburgska gården på hörnet vid Södergatan och Skomakaregatan. Byggnaden uppfördes 1595 av rådmannen Helmicke Ottersen. Fastigheten testamenterades av Eva Flensburg till Malmö museer 1955 och är.