Polär kovalenta bindningar

 • polär kovalenta bindningar

 • Dipol dipol bindning

  En polär kovalent bindning är en kovalent bindning i en molekyl där de ingående atomerna har olika elektronegativitet och därför attraherar bindningselektronerna olika starkt, vilka kommer att förskjutas åt den mest elektronegativa av atomerna.

  Opolär bindning

  Hur bindningen påverkas. Kovalent bindning mellan två atomer: Skillnad, Δ Δ, i elektronegativitet. 0,0 ≤ Δ polär kovalent bindning. 0,9 ≤ Δ.


   Kovalent bindning

  Subscribe. 54K views 2 years ago Kemi 1: Kemisk bindning. Läs mer om polär kovalent bindning på Övningsuppgifter, gamla prov, laborationer m.m.


  Polär molekyl

 • En kovalent bindning kan vara polär, dvs. att elektronerna är förskjutna åt något håll i förhållande till resten av molekylen. Vatten är ett exempel på en molekyl med polär kovalent bindning.
 • Elektronegativitet tabell

   En polär kovalent bindning kan betraktas som ett mellanting mellan en ren jonbindning och en opolär kovalent binding; övergången är flytande och omöjlig att definiera exakt. Dock finns en viktig skillnad i att jonbindningen inte har någon riktning, medan polära och opolära elektronparbindningar verkar i vissa bestämda riktningar.

  Van der waals bindning

  Polära molekyler innehåller polära kovalenta bindningar och/eller joniserade grupper. En polärt kovalent bindning är intramolekylär och uppstår mellan atomer med olika elektronegativitet. Tillskillnad från vanlig kovalent bindning, så innebär grundämnenas olika dragningskraft en ojämn fördelning av elektroner.
 • Polär molekyl


 • Polär kovalent bindning elektronegativitet

  Läs mer om kovalent bindning på , gamla prov, l.

  Intramolekylära bindningar

  Polära kovalenta bindningar. Det första som behövs för att en molekyl ska kunna vara polär är att den innehåller polära kovalenta bindningar. Om vi inte har sådana bindningar så klassas molekylen per automatik som opolär.