Hur snabbt smittas man

 • Genom kontakt med smittade personer.
 • En infekterad person kan smitta

  Långvariga symtom kallas oftast för postcovid. Så länge smittar man Smittsamheten av covid är störst vid insjuknandet och i början av sjukdomen. Om du är vaccinerad eller har haft covid tidigare går sannolikt smittsamheten ner snabbare, men du ska vara feberfri och tydligt känna sig bättre innan du träffar andra personer än de i hemmet.

  › siteassets › smittskydd › smittskyddsblad

  När en infekterad person nyser, hostar, talar eller andas ut sprids små droppar till omgivningen. Dessa droppar kan variera i storlek, där vissa snabbt faller ned på marken medan mindre droppar rör sig längre i luften.

  Inkubationstid för covid Inkubationstiden, det vill

  Gustaf Oscarson Publicerades: 22 april, Foto av: iStock Photo ANNONS För att klara Coronakrisen och smittspridningen av Covid behöver ditt företag ha alla resurser tillgängliga. Därför är det viktigt att du informerar dina medarbetare om hur Coronaviruset smittar och vilka symtomen är.
 • Hur smittar covid? Lyssna.


 • hur snabbt smittas man

 • Smitta sprids lättare inomhus, så

   När viruset förändras kan det påverka hur viruset sprids, vilket skydd vaccination ger eller hur sjuk du blir om du smittas. Några virusvarianter som orsakar covid är de så kallade delta och omikron. Folkhälsomyndigheten övervakar varianter av viruset som orsakar covid

  Genom kontakt med smittade personer.

  De fastslår att smittsamheten börjar ungefär två dagar innan symtomen framträder, att man är som mest smittsam första veckan efter att man blivit sjuk. Sedan efter sju dagar går smittsamheten kraftigt ner – för att därefter helt försvinna efter dag 11, skriver Aftonbladet. Foto: TT LÄS MER: Här är allvarliga symtomen att hålla koll på vid covid

  Hur smittar covid? Lyssna.

 • Du bedöms inte smitta om du har torrhosta om följande stämmer: Det har gått minst sju dagar sedan du blev sjuk och minst 48 timmar sedan du hade några andra symtom”. Det innebär att man kan sluta isolera sig om man under 48 timmar endast haft torrhosta som sitt enda symtom. Detsamma gäller smak- och luktbortfall. OBS!.

 • Smittan sprids framförallt via

  Trötthet är ett vanligt symtom. Eftersom en förkylning orsakas av virus blir behandlingen helt inriktad på att mildra symtomen. Smärtlindrande och febernedsättande mediciner brukar hjälpa liksom nässpray och hostmedicin. Rikligt med dryck rekommenderas, framför allt när det gäller små barn. En okomplicerad förkylning går över inom någon vecka.

   — Symptomen vid vinterkräksjuka brukar

  Coronaviruset kan infektera olika typer av celler: i lungorna, luftvägarna, tarmarna, njurarna, hjärtmuskeln och i hjärnan. Det är virusets spikeprotein som fäster sig på kroppens celler. Figur. Bilden visar coronaviruset med dess yta täckt av de utstående spikeproteinerna som gör att viruset kan fästa sig på och infektera celler hos.