Var sover järven

 • Järv storlek
  1. Järv attackerar människa

  Järven är en utpräglad asätare, och den snyltar kadavret från andra rovdjur som lodjur, björnar eller vargar. Vid Norra ishavet hämtar den även döda kroppar av valross, andra sälar och valar. [ 4] Det som blir kvar när järven ätit gräver den ned efter att ha sprejat den med illaluktande sekret. [ 11].


  Järv vikt

   Järven är ett mårddjur som lever i norra Sverige. Den är ett rovdjur som jagar men får ofta hålla till godo med resterna av de djur som lo, varg och björn slagit. Järven är världens största landlevande mårddjur. Den är solitär, d.v.s. den lever ensam, och i Sverige finns den nästan uteslutande i områden med renskötsel. Faktaruta om järv.

  Rolig fakta om järven

  Men trots det så har järven ett rykte om att vara aggressiv och hungrig. Varför många tror att järven är farlig är för att de kan döda en ren på egen hand. Människan är inget byte för järven, så därför så håller de gärna sig undan. Visste du att Järven är fridlyst sedan 1969. Den får inte jagas utan tillstånd.

  Järv farlig för hund

  Länge var järven ett sällsynt rovdjur som främst höll till i Lapplandsfjällen. Men nu har den brett ut sig och skådats så långt söderut som i Göteborgsområdet. Trots att järven har rykte om sig att vara blodtörstig finns inga rapporter om djurrivingar i södra Sverige. Hur ser lodjurets bo ut?.


  Vad äter järven

  Visste du Järven har ett skafferi Järven gör sitt eget skafferi där den gömmer delar av sina byten och sparar maten till senare. Ditt besök gör skillnad! Tillsammans räddar vi hotade djurarter från utrotning. Läs mer I världen Här bor de Järven finns över hela det norra halvklotet Järven är en riktig enstöring.


  Järv storlek

 • Vid skymningen blir lodjuret aktiv fram till midnatt. Då vilar den gärna ett par timmar och sedan är den aktiv igen fram till morgonen. På dagen ligger den ofta och vilar på en skyddad plats, en så kallad daglega. Hur mycket lodjuren faktiskt sover respektive vilar har forskarna inga uppgifter på. Hälsningar.


 • Järv utseende

  Maths Hedberg is raising funds for Var sover älgarna? on Kickstarter! Var sover älgarna, vad äter björnarna och vad jobbar myrorna med? Allt det och mycket mer får ni lära er i den här boken.

 • var sover järven


 • Järv farlig

  Ja eftersom att vi har reglerat populationen så hårt att det endast ska finnas en hane och hona inom varje revir, vilket är varför de ännu en gång ska skjuta vargar. Men du verkar ju motsätta dig det och vill att stora revir av vargar ska få ströva omkring fritt. 1. 14 more replies.