Färglös giftig gas cyan

Tata

Dicyan eller vanligare cyan, C 2 N 2 eller (CN) 2, är en färglös, giftig och brännbar gas vid standardtryck och -temperatur med stickande lukt av bittermandel. Dicyan är en pseudohalogen. Smältpunkten ligger på °C och kokpunkten på °C. Cyan är lättlöslig i vatten, etanol och eter. Cyan har inte någon större teknisk.

  Cyanidförgiftning symtom

cyan. cyaʹn (av grekiska kyaʹneos ’mörkblå’, ’svartblå’, av kyʹanos ’blå färg’, ’lasursten’), dicyan, (CN)2, vid rumstemperatur en färglös, giftig, brännbar gas med stickande, om bittermandel påminnande lukt. Smältpunkten är.

 • färglös giftig gas cyan
 • Blåsyra förgiftning

   Mycket giftig, > 2 ppm är livshotande; Kan även ge illamående, magont, kräkningar; Tyngre än luft; Kan vara explosiv, underhålla brand. Amylnitril Färglös, giftig och mycket brandfarlig vätska; Omvandlas till cyanid i kroppen; Symtomen kommer gradvis under flera timmar; Finns i plaster och nitrilgummi.


  Vätecyanid symptom

 • Dicyan eller vanligare cyan, C2N2 eller 2, är en färglös, giftig och brännbar gas vid standardtryck och -temperatur med stickande lukt av bittermandel. Dicyan är en pseudohalogen.


 • Cyanväte

  Publicerad Lämna synpunkter. CYAN sya4n (syán Dalin), sbst.2, r. l. n. (r. Berzelius Årsber. t. VetA , s. 68, Cleve Kem. handlex. 81 () m. fl.; n. Berzelius Årsber. t. VetA , s. 73, Dalin (), Lundell m. fl.); best. -en l. -et, i best. anv. stundom utan slutartikel.

  Vätecyanid förgiftning

  Vätecyanid, HCN, även kallad cyanvätesyra eller blåsyra, är en färglös gas eller vätska med en kokpunkt på 25,7 °C och med lukt av bittermandel. Ett äldre namn är cyanväte. Ämnets upptäckt publicerades av den svenske kemisten C.W. Scheele. [ 1 ].


 • Vätecyanid symptom

 • HCN är en färglös mycket
 • Vätecyanid zyklon b

  Dicyan eller vanligare cyan, C 2 N 2, är en färglös, giftig och brännbar gas vid standardtryck och -temperatur med stickande lukt av bittermandel. Smältpunkten ligger på °C och kokpunkten på °C.

  HCN är en färglös mycket

  Kolmonoxid. Kolmonoxid, kemisk formel CO, även benämnd bara koloxid eller kolos, är en kemisk förening bestående av en kolatom och en syreatom. Vid standardtryck och -temperatur är ämnet en lukt- och färglös gas. Kolmonoxid är starkt giftig och särskilt farlig eftersom den är färg- och luktlös och lätt blandas med luften. [ 1].