Hur många fästingar bär borrelia

 • hur många fästingar bär borrelia

 • Borrelia fästing
 • Kronisk borrelia symptom

  För borrelia har det gjorts studier som visar att i områden där det finns mycket borrelia så är det betydligt fler fästingar som är bärare av bakterierna jämfört med TBE, omkring 20-30 procent, förklarar Marika Hjertqvist. I områden där borrelia är vanligt är det omkring 20-30 procent av fästingar som bär på bakterien.

  Borrelia symtom

  En annan skillnad mellan sjukdomarna är att du kan behandla borrelia med antibiotika, men antibiotika hjälper inte mot TBE. Upp till 20 % av fästingar bär på borreliabakterier och ungefär 2 % av fästingar bär på TBE i Sverige.


  Borrelia symptom kvinnor

  Uppskattningsvis får mellan 8 och 10 000 personer borrelia varje år i Sverige. Den första nationella pågående fästingstudien visar att var femte fästing bär på borreliabakterier.

  Borrelia fästing

 • Det visade sig att 26 procent av de norrländska fästingarna var smittade av borreliabakterien. Det ligger i linje med övriga landet där ungefär en fjärdedel av alla fästingar bär på borrelia.
 • Tbe borrelia vaccin

  Man tror att ungefär en tredjedel av fästingarna bär på bakterier som kan orsaka borrelia. Ungefär 1 fästingbett på 150 ger en borreliainfektion. Fästingarna finns ofta i högt gräs och därför är det bra att ha långbyxor, långärmat och stövlar när du vistas i naturen.

  Borrelia inkubationstid

  Borrelia är en vanlig sjukdom du kan få från fästingar. Borrelia får du om du blir biten av en fästing som bär på borreliabakterier. Tror du att du fått Borrelia? Sök genast vård. Borrelia kan kräva behandling med antibiotika. Här får du svar på alla dina frågor om behandling, symtom och tecken på borrelia.

  Hur många fästingar bär på tbe

   Fästingar som sprider borrelia finns främst i södra och mellersta delarna av Sverige och längs Östersjö- och bottenhavskusten. I dessa regioner bär upp till var tredje fästing på borreliabakterien. I norra delarna av Sverige är andelen fästingar som bär på smitta betydligt lägre.

   Borrelia trötthet

  Hittills har runt 3 000 fästingar lämnats in och lika många blodprov tagits. Målet är 10 000 fästingar respektive blodprover.