Måste man ha läxor

Skollagen

Det är sålunda inte självklart att läxor leder till lärande. Det behövs forskning och utvecklingsarbete för att skapa varierande, utmanade läxor som dessutom bidrar till en mer likvärdig skola.

Hemläxa

läxor som tilldelats på skolor står i vägen för att spendera goda kvalitetstider med familj och vänner eftersom barn måste ägna timmar till olika läxor varje dag. De är här för en bra och positiv sak.

Läxor i särskolan

Om man väljer att ge läxor behöver uppgifterna förberedas, förklaras och följas upp. Det finns inga lagar eller regler om läxor. Lärare och rektorer avgör om och i sådana fall hur de vill arbeta med läxor. Läxor kan inte ersätta den lärarledda undervisning som eleven har rätt till. Förbereda läxorna.

Mer än bara läxor

Enligt honom visar studier att lärare behöver följa upp läxor och ge eleverna återkoppling om de ska ha önskad effekt. Dessutom spelar elevernas ålder och läroämnet roll – yngre elever har ofta.

Läxor finland

Läxor har funnits i flera århundraden, men varför? Skol- och läxforskaren Max Strandberg berättar om fördelarna och nackdelarna med läxor i skolan.


  Om alla läxor görs i

Och forskningen visar att läxor inte är bra – i alla fall inte för de små barnen. om vad som är en bra läxa och huruvida barn ska ha läxor eller på just läxor. – Man måste.
 • måste man ha läxor
 • Visserligen så finns det

 • Han visar att hemläxor till och med kan ha negativa effekter på yngre elevers lärande. Däremot har de en mycket mer positiv effekt på högpresterande gymnasieelevers lärande. Läxornas effekt på elevers lärande beror alltså dels på elevers ålder, dels på elevers övriga skolprestationer. Vad säger statistiken?.
 • Mer än bara läxor


 • Lagen. I skollagen står det

   Pedagogen Gunilla Hammar Säfström, i SVT:s program om Klass 9A, är positiv till läxor: – Jag tycker att läxor är bra. Läxor ger eleven möjlighet till reflektion och repetition av det man arbetat med i skolan. Det man gör under en dag i skolan eller i ett temaarbete kan inte bara passera, utan eleven måste ha en återkoppling.
 • Visserligen så finns det