Hur göra infiltrationsbädd

Bygga infiltration själv

Infiltration är den absolut vanligaste formen av reningsteknik i Sverige. Markbädd används där marken är för tät för att infiltreras. Tät markbädd används då inget vatten kan eller får släppas ut där bädden är placerad samt i de fall då allt vatten skall ledas igenom en fosfor fälla efter reningen i bädden.


Infiltrationsanläggning

Avluftning av markbädd eller infiltrationsbädd är en av det enskilda avloppets viktigaste delar. Spelar ingen roll hur dyr eller bra anläggning du köper och anlägger om inte avluftningen fungerar! Avluftning är nog också den vanligaste felet med stopp i avloppet.

Infiltration synonym

Show more. Hej. Här anlägger vi en infiltrationsbädd Karlssons Allservice info@ Karlssons Allservice.

  Slamavskiljare med infiltration

Infiltration. I en infiltration leds vattnet från huset in till en slamavskiljare. I slamavskiljaren sker en mekanisk rening där slammet fastnar och resterande vatten fortsätter in till infiltrationsanläggningen. Infiltrationsanläggningen bör vara minst 50 kvadratmeter stor.
 • Infiltrationsbädd regler
 • hur göra infiltrationsbädd

 • Infiltration avlopp

  Här på infiltrationsanlä hittar du det viktigaste du behöver veta när du undrar kring eget avlopp, infiltrationsanläggning med markbädd eller infiltrationsbädd, trekammarbrunnar, slamavskiljare, och allt annat som berör dig som äger hus med eget ansvar för ditt avloppsvatten.

  Infiltrationsbädd regler

 • Anläggningen dimensioneras vanligen utifrån en belastning på l per m² och dygn. Det finns markbäddar med tät botten och markbäddar med otät, öppen botten. Den täta botten, till exempel en gummiduk, gör att allt vatten som rinner genom markbädden rinner vidare till utloppsbrunnen eller efterföljande filter.


 • Markbädd på burk

  Markbädd och urinsorterande toalett. 85 – kronor. Varje avloppslösning innebär driftskostnader som kan variera relativt mycket. En vanlig infiltrationsanläggning brukar kosta omkring – kronor i underhåll varje år. Ett minireningsverk kan däremot kosta så mycket som 3 – 6 kronor om året att underhålla.

  Trekammarbrunn med infiltration

   Livslängd för infiltration. Jag är spekulant på ett hus med avlopp till trekammarbrunn med infiltration. Nu har jag hört sägas att en infiltrationsbädd (?) har en typisk livslängd på c:a 20 år medan den här anläggningen har 30 år på nacken. Hur vet man om anläggningen är uttjänt?.