Hur jobbar familjerätten

Familjerätten örebro

Syftet är att hjälpa föräldrarna att hitta en hållbar framtida lösning som rör boende, försörjning, vårdnad och umgänge med barnen. Det kan innebära ett samarbetssamtal - och det kan innebära flera stycken.

Vad är familjerättens uppgift

Ja. Ni föräldrar måste ha informationssamtal hos kommunen om ni i ert ärende om skilsmässa inte är överens om vårdnad, boende eller rätt till umgänge med barnet. Avtala om ni är överens Om du och barnets andra förälder är överens kring boende, umgänge och vårdnad kan familjerätten hjälpa er att skriva ett avtal. Mer om avtal.

Familjerätten kontakt

Övrigt Vad gör familjerätten? På familjerätten kan föräldrar som ska gå skilda vägar få hjälp och stöd i frågor som rör vårdnad, boende och umgänge om barn. Familjerätten erbjuder även samarbetssamtal. Där kan föräldrar på frivillig väg komma överens i frågor som rör vårdnad, boende och umgänge.

Samarbetssamtal familjerätten

 • Familjerättssekreterare arbetar med samarbetssamtal, rådgivning, myndighetsutövning i form av utredningar i vårdnads-, boende- och umgängesfrågor samt adoptions- och faderskapsutredningar.

  1. Familjerätten göteborg

  Familjerätten är en avdelning inom kommunen som bistår enskilda och andra myndigheter i familjerättsliga frågor såsom vårdnad, boende, umgänge, faderskap och adoptioner. Insatserna från Familjerätten är inte belagda med några avgifter. Familjerätten kan bland annat erbjuda samarbetssamtal för föräldrar som är skilda, har separerat eller föräldrar som aldrig har levt.

  Familjerätten rådgivning

  Enligt SCB:s lönestatistik är medellönen för en advokat 55 600 kronor per månad. Medellönen är ett snitt mellan alla personers lön i yrket, alltså summan av alla löner delat med antalet personer. Till skillnad mot medianlönen som är den lön som ligger i mitten av spannet. Kvinnor tjänar i snitt 55 100 kronor och män 56 000 kronor.

 • hur jobbar familjerätten
 • Familjerätten stockholm

   Annars kan du här på Advokatsamfundets webbplats söka efter en advokat på, eller i närheten av, din hemort. Du kan också välja en viss inriktning på advokaten, exempelvis familjerätt. På vår söksida för advokater finns instruktioner hur du gör för att söka efter just den advokat du behöver. Du kan också söka direkt längre.
 • Samarbetssamtal familjerätten

 • Familjerätt socialtjänsten

  Umgänge. Barn har rätt till umgänge med den förälder den inte bor med efter att föräldrarna separerat och flyttat isär. Vid skilsmässa eller separation ska man bestämma hur mycket tid respektive förälder ska få tillbringa med sina barn. Det är i dessa lägen man kan behöva juridisk kompetens inom umgängesrätt.