Hur vår miljön förr i tiden

Hur mycket har temperaturen ökat de senaste 100 åren

Glasögonens historia. En av de viktigaste uppfinningar som gjorts är glasögonen eftersom de gjorde det så mycket lättare för människan. Innan de uppfanns fick dåtidens lärda män och konstnärer ofta sluta arbeta vid års ålder eftersom ögonen svek dem. Vem eller snarare var de till slut uppfann glasögonen har man spekulerat.


Värmeböljor genom tiderna

Ord Människor med funktionsnedsättning har kallats många olika saker. De har kallats idiot, imbecill, sinnesslö, efterbliven, dåre, vanför och handikappad. Det var förr i tiden. Då ansåg man att problemen låg hos personen själv. Idag använder vi orden funktionshinder och funktionsnedsättning. Samhället ska vara tillgängligt. Om det inte är tillgängligt så blir det svåra.


Jordens klimathistoria

Transportmedlens historia är starkt sammanflätad med samhällsutvecklingen i övrigt. Man skulle t.o.m. kunna säga att utvecklingen av transportmedlen är en av de stora drivkrafterna som har påskyndat samhällsutvecklingen genom historien. Här nedan presenteras material med anknytning till olika slags transportmedel förr och idag.


 • hur vår miljön förr i tiden


 • Klimatet i framtiden

 • Tiden mellan Gustav Vasas maktövertagande fram till då Gustav II Adolf besteg tronen brukar inom svensk historieskrivning kallas för Vasatiden, eller för den äldre Vasatiden. Epokindelningen varierar beroende på om den efterföljande stormaktstidens båda Vasaregenter, Gustav II Adolf (kung ) och drottning Kristina.
 • Jordens medeltemperatur smhi

  Tre saker som förändrade talets jordbrukssamhälle. Reportage ( min) där Ulla Rosén (professor i historia) berättar kortfattat om tre viktiga förändringar i talets jordbrukssamhälle. En förändrad äganderätt av jorden, flera skiftesreformer, och krav på nya transporter.


 • Klimatet i framtiden
  1. Medeltemperatur sverige historiskt

  Bilens historia. L. Bild: Dsdugan. Model T-Ford. Mannen bakom den första moderna bilen var den tyske mekanikern Gottlieb Daimler (). fick han patent på historiens första bensindrivna motor. ”Benzin” var då en sällsynt apoteksvara som huvudsakligen användes mot förstoppning. Bilen har blivit vår tids vanligaste.

  Vad påverkar klimatet mest

   Hur återförs fosfor till miljön? Hur var jordbruket förr i tiden? Under lång tid dessförinnan förändrades temperaturen ganska långsamt och måttligt, men i början av talet inleddes en kraftig uppvärmning med förändringar i klimatet som följd. Staten ville att landet skulle bli rikare och ett sätt var att göra jordbruket effektivare.

  Värmeperioder i sverige

  Miljö och hållbarhet. Innehåll. Introduktion till ämnesområdet Miljö och hållbarhetsfrågor. Avsnittet innehåller också tre underkategorier: Hållbar utveckling | Klimatförändringar och global uppvärmning | Naturkatastrofer, miljöhot och samhällets sårbarhet. Koppling till kurs- och ämnesplaner hittar du längre ner i texten.