Bränslecell etanol

Efoy bränslecell livslängd

  Lignin nytt supergrönt bränsle för bränslecell. Forskare vid Laboratoriet för organisk elektronik har tagit fram en bränslecell som drivs av billigt lignin, en av de vanligaste biopolymererna som också är en biprodukt vid tillverkning av pappersmassa.


Efoy bränslecell test

Bränslecellen består av en elektrolyt (ämne som kan leda ström eftersom det innehåller joner som är små laddade partiklar) mellan två elektroder, katoden, som är positiv, och anoden, som är negativ. Bränslet och oxidationsmedlet tillförs elektroderna utifrån och lagras inte inne i cellen som i ett konventionellt primär- eller.


 • Bränslecell husbil

 • Bränslecell båt

  Elbilar som tankas med etanol kan vara framtiden, tror Nissan. Den japanska biltillverkaren har utvecklat en bränslecell som drivs av vätgas som i sin tur har ”tillverkats” av etanol i bilen.

  Bränslecell 12v

  Etanol (E85): Ett biobränsle, producerat av biomassa som spannmål, potatis, majs, sockerbetor eller skogsavfall, och bidrar alltså inte till koldioxidutsläppen. E85 innehåller 85 procent etanol och 15 procent bensin. Etanolbilar är de mest populära bilarna drivna med förnyelsebara drivmedel i Sverige.

  Bränslecell pris

  ELENERGI FRÅN BRÄNSLECELLER. Bränslecellen används för att direkt omvandla kemisk energi (ett bränsle och ett oxidationsmedel) till elektrisk energi. Bränslet utgörs av t.ex. vätgas, metanol eller etanol och oxidationsmedlet är vanligtvis luft. Utsläppen till atmosfären är mycket små.

 • bränslecell etanol


  1. Efoy bränslecell

  Det som kategoriserar en bränslecell är vilken typ av elektrolyt som används. Detfinnsetttiotalolikatyperavbränslecellermendekandelasuppiövergri-pandekategorier.Dettaarbeteskafrämsthandlaombränslecellersomanvän-der vätgas, metanol och naturgas som bränsle och det är dessa kategorier av.


  Bränslecell husbil

 • Metanol omvandlas till vätgas, och en bränslecell levererar elen direkt till de fyra motorerna. Systemet är gott för 536 hästar. En uppsjö av varumärken har gjort Kina till den ledande elbilstillverkaren globalt. Bland de yngre bolagen finns Aywais, som nu lanserar två elsuvar i Europa.
 • Efoy bränslecell test
 • Efoy metanol

  Japanska Nissan presenterar en alternativ lösning till bränslecellsbil. I stället för att tanka fordonet med vätgas under tryck, tankas i stället etanol i en vanlig bränsletank för flytande bränslen. Etanolen omvandlas sedan i en reformer till vätgas som matas till bränslecellen och där tillsammans med syre från luften.