Dovhjortens horn

 • dovhjortens horn
 • Kronhjort horn

  Dovhjortens klassificering. Dovhjorten tillhör familjen hjortdjur. Hos hjortdjuren bär endast handjuren horn - med undantag för renen. Varje år fälls och förnyas hornen. De växer ut från ett benutskott i pannan, så kallade rosenstockar.

  Dovhjort skovel

 • Horn Hornen bärs av hanen och har fyra stadier: spetsar vid 7–8 månaders ålder, stånghorn, halvskovel samt helskovel. Djuren kallas då spetshjort respektive stånghjort. Vuxna djur karakteriseras av dess typiska skovlar. Fejningstiden inträffar i augusti. När djuret uppnår kapital ålder, utvecklas hornen inte mer. Hornen fälls i april-juni.

 • Dovhjort slaktvikt

   En älghona kallas ko och en kronhjorts- eller dovhjortshona kallas för hind. Älghanen kallas tjur eller oxe, medan en kronhjorts- eller dovhjortshane kallas hjort. Hos rådjur heter hanen bock och honan get. Avkomman hos älg, kronhjort och dovhjort kallas kalv, hos rådjuret kid.

   Dovhjort kalv

  Dovhjortens horn. I förhållande till sin kroppsstorlek har dovhjorten den största hornuppsättningen bland hjortdjuren. Beroende på ålder hos djuret förändras deras utseende. Man kan se 4 olika hornvarianter. 1-åriga djur har något som kallas för spetshorn, dessa är långa och oförgrenade i sitt utseende.

  Dovhjort kalv vikt

  Horn. Dovhjortens horn har fyra stadier, spetsar, stånghorn, halvskovel och helskovel. De fejar bort basthuden i augusti och fäller hornen i april-juni. När en hjort har nått kapital ålder går den i retur och får sämre horn för varje år som går. Jakttid.

  Svart dovhjort

  Dovhjorten är ett flocklevande hjortdjur som har varierande pälsfärg – allt från mörkt brun till vit. Den ursprungliga färgvarianten, som i sommarpäls är ljusbrun med vita prickar, är alltjämt vanlig. Vit är även buken och benens insidor. På vintern är pälsen gråbrun, utan prickar.

  Dovhjort hind

  Såväl kron- som dovhjortar fäller varje år sina horn och bygger upp nya. De större hjortarna fäller sina horn tidigast – en del så tidigt som i februari, medan mars-april är mer normalt.

 • Dovhjort skovel
 • Dovhjort spets

  En tydlig könsprägel hos dovhjorten är hanens kraftiga horn. Den kan också klassificeras i fyra olika grupper; spets, stång, halv- och helskovel. När hjorten är cirka ett år får den sin första uppsättning horn, så kallade spetshorn, enkla och oförgrenade av varierad längd som sällan blir längre än 20 centimeter.