Hur länge gäller en nybyggnadskarta sölvesborgs kommun

Vad kostar det att stå i

På grund av begränsade personalresurser har vi för tillfället längre handläggningstider för framtagandet av nybyggnadskarta, som du till exempel behöver vid ansökan om bygglov. En nybyggnadskarta visar detaljplanens huvudsakliga bestämmelser, och prickade ytor redovisar mark som i regel inte får bebyggas.

En avgörande faktor för om

En förenklad nybyggnadskarta kan du beställa av Sölvesborgs tekniska avdelning och levereras inom tre veckor. Beställning av nybyggnadskarta görs via den här e-tjänsten. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. När kartan har kommit hem till er ritar in er åtgärd tydligt och måttsatt.

Så länge avgiftssättningen av kommunala

 • När du ska göra en tillbyggnad, komplementbyggnad eller attefallshus behöver du en förenklad nybyggnadskarta vilken kostar 1 kr. Det är din bygglovshandläggare som avgör vilken typ av nybyggnadskarta som behövs. Nybyggnadskartan levereras normalt inom tre veckor av Sölvesborgs tekniska avdelning.
 • hur länge gäller en nybyggnadskarta sölvesborgs kommun
 • Så länge avgiftssättningen av kommunala


 • Inom det område som

   En nybyggnadskarta är en handling som upprättas i samband med ny- eller ombyggnad av byggnader och är en del av underlaget vid ansökan om bygglov. Nybyggnadskartan visar fastighetens exakta läge och mått och andra uppgifter, till exempel befintliga byggnader, gränser för byggrätt, anslutningspunkt för vatten och avlopp, angränsande.

  Den nya lagen är resultatet av

  Bygglovsprocessen. Ska du bygga nytt, bygga till eller göra förändringar av byggnader behöver du ofta ett bygglov. Bygglov är ett skriftligt tillstånd som lämnas av byggnadsnämnden. Byggloven styrs av Plan- och bygglagen och prövar bland annat utformning och placering med hänsyn till översiktsplan, detaljplaner samt landskaps- och.

  Nybyggnadskarta Vid uppförande av

  Senast uppdaterad: 17 februari Skriv ut. Bygglovsavdelningen handlägger lov- och tillsynsärenden enligt plan- och bygglagen (SFS ) såsom bygglov, rivningslov, marklov och förhandsbesked samt ärenden som berör olovligt byggande och ovårdade tomtplatser.

   Gäller för ”standardärende” inom detaljplan,

  När krävs en nybyggnadskarta? Nybyggnadskarta krävs i regel i detaljplanerat område och samlad bebyggelse. Nybyggnad av bostadshus/fritidshus. Nybyggnad av byggnader för verksamheter, handel, lager etc. Nybyggnad av garage och andra komplementbyggnader > 30 m2. Nybyggnad av garage och andra komplementbyggnader som ligger närmare gräns.

  Av Plan- och byggutredningens betänkande

  Historiska Stockholmskartor. Se hur Stockholm har förändrats över tid. Jämför två kartor genom att lägga dem bredvid varandra. Du kan zooma in och ut i kartorna. Du kan ladda ner, skriva ut och beställa kartor, geodata och 3D-modeller över Stockholms stad. Underlag för situationsplan köper du enkelt i Geodatabutiken.