Vad får man i flerbarnstillägg

Flerbarnstillägg 17 barn

Vem kan få flerbarnstillägg? Du får automatiskt flerbarnstillägg om du får barnbidrag eller studiebidrag för två barn eller fler. Du behåller flerbarnstillägget även efter att ett barn har fyllt 18 år och får studiebidraget utbetalt till sig själv. Barnbidrag om du eller en familjemedlem bor eller arbetar utomlands.
 • Flerbarnstillägg 10 barn
 • Flerbarnstillägg 10 barn

 • Barnbidrag och flerbarnstillägg är ett ekonomiskt stöd som automatiskt betalas ut till föräldrar som bor och har barn i Sverige.
 • Barnbidrag 17 barn

  Två barn ger ett flerbarntillägg på kronor. Tre barn ger Fler nivåer hittar du i tabellen nedan. Reglerna för hur barnbidraget delas ut skiljer sig åt, beroende på vilket år ditt barn är fött. På denna sida har vi utgått från reglerna för barn födda efter den 1 mars


  Hur mycket barnbidrag får man för 10 barn

  Vad är flerbarnstillägg för något? Flerbarnstillägg är en typ av bidrag som staten betalar familjer som har fler än ett barn. Man kan säga att det är ett komplement till barnbidraget, som skall stötta barnfamiljer. Detta är viktigt då barn är förenat med omkostnader såsom mat och försäkringspremier, och ju fler barn man har.

  Hur mycket får man i barnbidrag

   Flerbarnstillägg är ett extra ekonomiskt tillägg som betalas ut till den som får allmänt barnbidrag för minst två barn. Man kan också få flerbarnstillägg för barn som har fyllt 16 år fram till och med juni det år barnet fyller 20 år, om barnet bor kvar hos föräldern, är ogift och studerar heltid på gymnasiet, grundskola eller.

  Flerbarnstillägg 4 barn

  Flerbarnstillägget är ett extra tillägg till barnbidraget som betalas ut för familjer med fler än ett barn. Tillägget infördes 1 januari och betalades då ut till familjer med fler än tre barn. utökades tillägget till att gälla från barn nummer två. Enligt Riksrevisionen blev en konsekvens av den satsningen att både.

   Hur länge får man barnbidrag

  Du kan få flerbarnstillägg för barn som har fyllt 16 år om barnet studerar heltid på gymnasiet och får studiestöd från CSN. Det gäller även för barn som studerar på grundskola eller anpassad skola. Den sista utbetalningen av flerbarnstillägget kommer i juni samma år som ditt barn slutar gymnasiet.

  Flerbarnstillägg 12 barn

  Barnbidrag och flerbarnstillägg betalas automatiskt ut till föräldrar som bor och har barn i Sverige. Föräldrarna får bidraget till och med det kvartal barnet fyller 16 år. Om barnet är fött den 1 mars eller senare betalas hälften av barnbidraget och flerbarnstillägget ut till båda föräldrarna.
 • vad får man i flerbarnstillägg