Elpriset dyrt

Vems fel är det att elen är dyr

  Elpriserna i flera av dessa länder är dock betydligt högre än i Sverige. Detta beror på att elproduktion i grannländerna ofta baseras på användningen av naturgas, biogas och tyvärr ibland även kol. Råvarupriserna har stigit mycket kraftigt över hela världen på grund av Covid-19.
 • Varför är elpriset så högt juni 2023
 • elpriset dyrt

 • Varför är elpriset så högt idag

  90-110: Väldigt dyrt. 110-130: Extremt dyrt. Over 130: Superdyrt. Källor: entsoe.eu, Nordpool och Nasdaqomx. Kom ihåg att bokmärka denna sida! Nyheter om el.


  Varför är elpriset så högt i södra sverige

  På grund av ökade priser på utsläppsrätter inom EU har det visserligen blivit dyrare att släppa ut koldioxid – och dyrare att elda kol och fossil gas – men utsläppsrätternas påverkan på elpriset bedöms vara liten jämfört med den påverkan som gaspriserna haft.

  Vem tjänar på höga elpriser

  På grund av elnätets flaskhalsar är elpriset nu billigare i norra Sverige än i resten av landet. – Där har priset vid vissa tidpunkter varit bara en åttondel av priset i mellersta Sverige.

  Elpriser prognos nordpool

  Att binda sitt elpris är just nu rekorddyrt. För en lägenhet med normalförbrukning landar månadsräkningen på över 850 kronor – en villaägare får betala det tiodubbla. Den här veckan.

  Höga elpriser aftonbladet

  Det rörliga elpriset för en konsument baseras normalt på ett månadsmedelvärde av spotpriset (börspriset) under hela månaden och fastställs därför först när månaden är slut. För konsumenter med rörligt avtal så tillkommer det ovanpå nedan nämnda månadsmedelpriser också elhandlarens påslag och moms på 25 procent.


 • Elpriser prognos nordpool
  1. Varför är elen så dyr i skåne

  15 september 2021. Aldrig förr har elpriset varit så högt, i alla fall inte i södra Sverige. Rekorden slås nu på löpande band och i dag nås en ny pristopp på 163 öre/kWh. Vintern kan bli.


  Varför är elpriset så högt juni 2023

 • Varför rusar elpriset i Sverige? - Elpriset rusar framför allt för att elen har blivit så dyr i Europa. Eftersom vi har en gemensam elmarknad så ökar efterfrågan på svensk el och därmed ökar även de svenska priserna.