Lantmäteriet min karta wms

 • Lantmäteriet min fastighet

 • Lantmäteriet fastighetskarta

  Du kan klicka i kartan för att få upp denna information om en plats: Fastighetsbeteckningar. Koordinater. Höjd i meter. Dela plats. Historiska Kartor. Ok. +. –.

 • lantmäteriet min karta wms

 • Lantmäteriet historiska kartor

   I WMS går det inte att beställa en kartbild och ange skala i anropet. För att definiera kartbilden anges bildens geografiska utbredning, begränsningskoordinater, och bildens bredd och höjd i antal pixlar. Följande formel användas för att beräkna en presenterad bilds skala.

  Lantmäteriet min karta app

  Topografisk webbkarta. Skiktet innehåller topografisk kartinformation såsom administrativ indelning, bebyggelse, anläggningar, bestämmelser, vägar, järnvägar, fjällinformation, kraftledningar, markytor, vattenytor, höjdkurvor och terrängskuggning, ortnamn, upplysningstext och adressnummer. Exempelbild i skala 1:5 000.

  Lantmäteriet karta tomtgränser

  It seems to be WMS based so I added it to Locus as a WMS server with the URL https://minkarta.lantmateriet.se/map/topowebb/ and it was detected as version 1.1.1 which seems right. It supports a main layer(?) "Visningstjänst Topografiska Webbkartan" and two sublayers, "Topografiska Webbkartan" and "Topografiska Webbkartan Nedtonad".

  Lantmäteriet kartor gratis

  Våra visningsprodukter för kartor och bilder baseras på de standardiserade anropsgränssnitten Web Map Service (WMS) och Web Map Tile Service (WMTS) framtagna av The Open Geospatial Consortium (OGC). WMS är även en ISO-standard (ISO 19128).

  Lantmäteriet min fastighet

 • Maps. Lantmäteriet maps Sweden and provides society with maps, images and other geographical information. A map can have many appearances and purposes. Here we have collected our map services and information about our maps.
  1. Tomtgränser karta

  Besök Min sida. Karttjänster. Bland våra karttjänster finns något för alla. Hitta detaljerade kartor och flygbilder genom att söka på plats, adress eller fastighet i e-tjänsten Min karta. För att skapa och skriva ut en alldeles egen karta rekommenderar vi att du testar tjänsten Kartutskrift. Vill du se en kartskatt?.

  Gröna kartan lantmäteriet

  Här hittar du geodataprodukter inom kartor och geografisk information samt fastighetsinformation. Beskrivning av produkterna Geodataprodukterna kräver att du har en applikation eller en programvara som kan hantera dem. Visningsprodukterna går att kombinera med våra andra geodataprodukter, till exempel direktåtkomstprodukterna.