När ska man ta högt blodtryck

 • Högt blodtryck symptom ögon


 • Högt blodtryck symptom ögon

  Kontakta en vårdcentral om du har mätt ett högt blodtryck på över 135/85 mm Hg vid tre tillfällen i rad och inte har varit i kontakt med vården innan. Då kan du göra en ny mätning där. Blodtrycksmätare finns att köpa till exempel på apotek.

  Blodtryck tabell

   Högt blodtryck ger oftast inga symtom och kan därför gå oupptäckt under lång tid. Högt blodtryck ställs om blodtrycket är: 140 över 90 mmHg eller högre när det mäts i vården. 135 över 90 mmHg vid upprepade korrekta mätningar i hemmet. Läs mer om högt blodtryck.

  Högt undertryck farligt

  Vid första mättillället ska blodtrycket alltid mätas i båda armarna. Om patienten är äldre än 60 år, har diabetes eller medicinerar för högt blodtryck bör även ett stående blodtryck mätas efter 1 minut [6,17,21]. Vid lika tryck i båda armarna .

   Högt blodtryck yrsel

  Den viktigaste riskfaktorn för att få högt blodtryck är ålder. Redan i medelåldern kan kärlen ha svårt att hänga med. Men många som har högt blodtryck vet inte om det. När topplocket ryker.

 • Högt blodtryck symptom svettningar
 • Sjukdomar som ger högt blodtryck

  Vem får högt blodtryck? Ålder är en avgörande riskfaktor för högt blodtryck. Bland 20–29-åringar är risken för högt blodtryck endast 1 procent, medan risken för 60-69-åringar är uppe över 40 procent. Vårt kön har också betydelse. Män är generellt lite mer i farozonen för högt blodtryck – åtminstone när de är yngre.

  Högt undertryck orsak

  Högt blodtryck. När blodet pumpas från hjärtat ut i kroppen uppstår det som kallas blodtryck. När blodtrycket är högt blir det svårare för hjärtat att pumpa. Risken för hjärt-kärlsjukdomar och njurproblem ökar om du har högt blodtryck.
 • när ska man ta högt blodtryck
 • Högt blodtryck symtom

  Blodtrycket varierar under dygnet av både fysiska och psykiska orsaker. Det är högre när man är fysiskt aktiv och musklerna behöver mer blod, eller i stressituationer då hjärtat pumpar hastigare. Blodtrycket är lägre när man slappnar av och vilar och i regel lägst på natten när man sover.


  Högt blodtryck symptom svettningar

 • Så mäter du bäst blodtrycket hemma. Börja med att vila i fem till tio minuter. Sätt dig bekvämt vid ett bord, dina fötter ska nå ner till golvet och armen ska vila bekvämt på bordet. Ta av åtsittande kläder, sätt inte manschetten över ärmen på en skjorta eller tröja, ta gärna på dig en t-shirt. Placera manschetten cirka två.