Grov rattfylla och olovlig körning straff

Minimistraff grovt rattfylleri

I lagrådsremissen lämnas bland annat följande förslag. Maximistraffen för grov olovlig körning och rattfylleri höjs från fängelse i sex månader till fängelse i ett år. Maximistraffet för grovt rattfylleri höjs från fängelse i två år till fängelse i tre år.

Olovlig körning utan körkort

Olovlig körning och rattfylla är brott som hittas i lag om straff för vissa trafikbrott. Den som kör ett körkortspliktigt fordon utan körkort begår brottet olovlig körning (se 3 § i lag om straff för vissa trafikbrott). Begår man brottet grov olovlig körning kan man dömas till fängelse i högst 6 månader. Den som kör.

Grov olovlig körning straff

Vi har i dag för låga straff när det kommer till olovlig körning och rattfylleribrott. Den som gång på gång gör sig skyldig till dessa brott möter i dag alldeles för låga straff. Det är djupt provocerande att den som upprepat uppvisar en ansvarslöshet och likgiltighet inför andra människors liv kommer så lätt undan och kan.


Grovt rattfylleri första gången

Det finns ett behov av skärpta straffrättsliga reaktioner vid upprepade och allvarliga fall av olovlig körning och rattfylleribrott. I lagrådsremissen lämnas bl.a. följande förslag. • Maximistraffen för grov olovlig körning och rattfylleri höjs från fängelse i sex månader till fängelse i ett år.

Grovt rattfylleri tidigare ostraffad

 • Den som i dag befinns skyldig till grovt rattfylleri kan dömas till maximalt två års fängelse, ett straff som man nu via en lagrådsremiss vill höja till tre år. För rattfylleri och grov olovlig körning föreslår man en höjning från dagens maxs.
 • Olovlig körning första gången

   Det finns ett behov av skärpta straffrättsliga reaktioner vid upprepade och allvarliga fall av olovlig körning och rattfylleribrott. I utkastet lämnas därför förslag om att maximistraffen för grov olovlig körning och rattfylleri höjs från fängelse i sex månader till fängelse i ett år.

  Grovt rattfylleri påföljd

  olovlig körning. Vid brott av normalgraden är påföljden vanligtvis 30 dagsböter. När det gäller tillämpningsområdet för det grova brottet saknas vägledande praxis från Högsta domstolen om när en olovlig körning är att betrakta som grov på grund av återfall eller vanemässighet. I Åklagarmyndighetens.

   Straff för olovlig körning 15 år

  2022-02-02. SMC är positiva till förslaget från Justitiedepartementet som innebär skärpta straff för olovlig körning och rattfylleribrott. SMC framför att det är bra att utredaren klargör sambandet mellan trafikbrott och allvarliga trafikolyckor. skadade i trafiken.


 • grov rattfylla och olovlig körning straff

 • Grovt rattfylleri tidigare ostraffad