Skillnaden mellan manliga och kvinnliga författare

Existera skillnader mellan kvinnliga

beskrivs och tolkas. Det är den manliga litteraturen som är den allmängiltig och kvinnliga författare särbehandlas, degraderas och placeras in i kvinnofack vid sidan av den allmänna litteraturhistorien.12 Varför det har blivit denna typ av segregering mellan kvinnliga och manliga författare är på grund av den bristande möjligheten.


Att skillnaden är större mellan varje

Syftet med denna studie är att undersöka skillnader i hur manliga och kvinnliga författare presenteras i läromedlet Den levande litteraturen, för att se om det lever upp till läroplanens mål om att skolan skall förmedla jämställdhet. Mina frågeställningar är: • Hur framställs manliga och kvinnliga författare?.

  För att förklara skillnader

Om en dator kan lista ut könet på en författare bara genom att analysera ord är skillnaden uppenbar. Något som också är intressant är vilka ord programmet bedömer vara manliga respektive kvinnliga. På den manliga sidan hamnar ord som ”den” och ”det där” medan pronomen (han, hon osv.) hamnar på den kvinnliga sidan.

Vi har dock riktat

Dessa aspekter undersöks även i en jämförelse mellan kvinnliga och manliga författare. Studien visar att det i romandialogerna vid denna tid gavs betydligt mer utrymme åt manliga karaktärer, framför allt i manliga författares verk. Den visar också att de manliga karaktärerna talade mer formellt, och att kvinnliga karaktärer talade.

Skillnader i språk mellan

pocketomslag kartlägga de skillnader som återfinns på manliga respektive kvinnliga författares omslag. Denna undersökning har baserats på en visuell innehållsanalys där 200 pocketomslag analyserades, 100 från svenska författare och 100 från engelska författare. Dessa var därefter jämlikt fördelade mellan könen. I analysen.


 • skillnaden mellan manliga och kvinnliga författare
 • Rådande könsbaserade orättvisor kan

  mellan manliga och kvinnliga lärare. Vidare visar resultatet att manliga idrottslärare får större respekt från eleverna. Respondenterna anser att manliga idrottslärare har en större pondus med fördelar som grövre röst och större fysik, vilket lärarna anser skulle kunna leda till större respekt.

 • Det är stor skillnad på
 • Nedan följer ett citat från

   Torsten Thuréns teorier om hur olika författare använder sig utav olika typer a språkliga verktyg till sitt förfogande. Slutlig undersökning ledde oss till att se att det finns vissa skillnader i rapportering mellan manliga och kvinnliga korrespondenter och att båda gynnas och missgynnas av dessa skillnader.

  Det är stor skillnad på

 • Manliga och kvinnliga gametofyter är de två gametofytiska stadierna av heterosporösa växter. Huvudskillnaden mellan manliga och kvinnliga gametofyter är att mikrospor- eller pollenkornet producerar manliga gametofyt medan megasporen producerar kvinnliga gametofyt.