Är gran och tall samma trä

 • är gran och tall samma trä
  1. Vad används tall till

  Trädets uppbyggnad och struktur. Tall och gran är uppbyggda på ett likartat sätt. I centrum av stammens tvärsnitt finns märgen som går genom hela trädet och slutar i toppen med en knopp. Märgen omsluts av veden, som kan delas in i kärna och splint.
 • Böjhållfasthet trä

 • Bilder på olika granar

  Gran. Det mesta av den gran du hittar på brädgården, är rödgran. Träet är lite mjukare, lättare och ljusare än fur, Det är inte heller någon stor skillnad mellan den innersta kärnveden och den yttre splintveden. Gran har normalt färre och mindre kvistar än fur och de är ofta svarta och hårda.


  Gran virke

  Gran och tall är båda vanliga barrträd i Sverige. Träden skiljer sig till utseende och träslagen lämpar sig för delvis olika användningsområden. Äldre granar har ofta kvar grenar hela vägen ner på stammen, medan äldre tallar karaktäriseras av en lång grenfri del av stammen.


  Furu gran eller tall

   Gran (Picea abies) är ett barrträd i gransläktet och familjen tallväxter. Granen kan uppnå 60 meters höjd och en ålder av över år. I Sverige blir den dock sällan över år, då den vanligtvis avverkas långt tidigare. Rödgran är samma art, men namnet används främst vid handeln med julgranar.


  Böjhållfasthet trä

 • Vid vanliga byggnationer har dessa egenskaper inte så stor betydelse eftersom de vanligaste träslagen tall, gran, asp och björk har relativt liknande egenskaper och virket sällan påfrestas maximalt.


 • Gran arter

  Ett träslag är trä eller virke från en viss trädart. Oftast har träslaget samma namn som trädet. Virke från ett visst träslag har olika densitet beroende på variationer i fuktkvot. Fuktkvoten kan variera mellan 20 % och ner till i princip noll.


  Vad används gran till

  En fura enligt min mening är en tall som ger ett ståtligt och majestätiskt intryck (således bör den vara välväxt och grann), till skillnad från en kort och knotig martall. MVH. Alias (som inte vet, men ändå har åsikter) "Investera i mark, jag har hört att det inte tillverkas längre!" -Mark Twain.

  Bygga möbler av gran

  Furu fakta och egenskaper. Tall (Pinus sylvestris på latin) växer över hela Sverige. Tallen är det unga trädet. Furan är det mogna trädet där kärnans diameter är större än halva stammens diameter. Det sågade virket kallas furu. Hållfasthet: Medelhårt. Vanliga användningsområden: Träinredning och möbler, fönster, golv, fanér.