Strömmar och vindar

 • strömmar och vindar

 • Havsströmmar namn


 • Hur uppstår havsströmmar

  Strömmar och cirkulation. Det är flera olika krafter som styr hur vatten flyttas runt i världshaven. Jordens lutning och rotation, tillsammans med vindar, är grundkrafterna som gör att strömmar bildas. Men havsströmmarna påverkas även av att vattnets densitet är olika beroende på dess temperatur och salthalt.

  Brasilianska strömmen

   Strömmarna i Medelhavet följer alltså detta in- och utflöde, styrs av fastlandets och öarnas kuster och påverkas mest av Medelhavets typiska vindar. Sunden mellan öar eller mellan öar och fastlandet kan också, som vid vindar, fungera som ett munstycke och förstärka strömmen avsevärt.

   Rörelse i vatten webbkryss

  Rörelsen sker i ett 10–200 meter djupt lager, ekmanskiktet, och kallas ekmantransport. [1] De ytliga havsströmmarna på global skala bestäms av hur ekmantransporterna konvergerar eller divergerar. Ett exempel är de system av strömmar och vindar som finns i de subtropiska delarna av oceanerna.


  Labradorströmmen

  Vinden orsakar vågor och strömmar med varierande styrka och riktning. Strömmarna påverkas av Coriolis-effekten och böjer av mot höger. Så länge vinden blåser strömmar ytvattnet ca 45 grader till höger om vindrikt-ningen. På norra halvklotet vid svenska latituder är strömstyrkan ca 1,35 procent av vindhastigheten på 10 m höjd.


  Havsströmmar namn

 • Havscirkulationen drivs till största del av två viktiga komponenter: Vindar och densitetsskillnader. Den vinddrivna cirkulationen innebär att atmosfärscirkulationen, alltså vindar, driver havsströmmarna.


 • Hur påverkar havsströmmar klimatet

  Som du ser på bilden är världshaven fyllda med både varma (röda pilar) och kalla (blå pilar) vattenströmmar. Man anser att det är tre olika faktorer som skapar havsströmmarna. Den första är vindarna i luften som gör att vattnet börjar röra sig och bilda strömmar.


  Havsströmmar karta

  I Indiska oceanen och Stilla havet rör sig det kalla vattnet åter norrut, där bottnens utformning får det att stiga, varpå det värms upp. Nära ytan inleder det sin färd tillbaka med god hjälp av nordliga vindar, som får ytströmmen att röra sig söderut. Hela resan tar cirka tusen år.

  Kalla havsströmmar

  vind. vind, luftström som rör sig i förhållande till jordytan. Vinden förorsakas av tryckkrafter i atmosfären och ibland av tyngdkraften. Corioliskraften har stor betydelse för vindriktningen. Den horisontella komponenten av vinden är för det mesta avsevärt större än den vertikala.