Parkering avgift stockholm

7 dygns parkering stockholm

Taxeområden. Det finns fem olika taxeområden i Stockholms stad. Parkeringsavgiften och reglerna för hur länge du får parkera skiljer sig mellan de olika områdena. Observera att det är skyltningen på gatan som avgör vilken avgift du ska betala. I kartan nedan ser du stadens fem taxeområden.

Gratis parkering stockholm

Parkering av tunga fordon. Fordon med en bruttovikt över 3,5 ton får inte parkeras på vägar inom Stockholms kommun mellan klockan och Ett frikopplat släpfordon med en längd över 3 meter får heller inte parkeras på väg inom Stockholms kommun mellan klockan och
 • parkering avgift stockholm


 • Stockholm parkering karta

 • Starta parkering. Förläng parkering. Avsluta parkering. Ändra lösenord eller betalningsuppgifter. Lägg till fordon. Ansök om tillstånd för boendeparkering eller parkering för rörelsehindrad, betala din parkeringsavgift eller läs om vilka parkeringsregler som gäller i staden.
 • Taxa 3 stockholm lördag

  Betala parkering. På många av stadens gator behöver du betala en avgift för att få parkera. Du kan exempelvis betala din parkering via stadens betaltjänst Betala P eller i en parkeringsautomat.

  Gatuparkering stockholm

  Ansök om reducerad avgift. Det är möjligt för alla med ett gällande parkeringstillstånd för rörelsehindrad, att ansöka om en reducerad parkeringsavgift, bestämd till kronor/år som betalas via faktura. Du betalar ingen ytterligare avgift när du parkerar.
 • Stockholm parkering karta

 • 7 dygns parkering stockholm
 • Taxa 3 stockholm karta

   Stockholms stad erbjuder sina kunder att nyttja tjänsten Betala P även på Stockholm Parkerings anläggningar, garage och ytparkeringar. Betala P är kostnadsneutral, inga ytterligare avgifter tillkommer utöver parkeringsavgiften. Läs mer om Betala P.

   Boendeparkering stockholm

  Servicecenter. Trafikkontoret. Trafikkontorets servicecenter nås via telefon dygnet runt måndag–söndag. Du kan också skicka in din fråga via appen Tyck till. Telefon. 00 Boendeparkeringstillstånd låter dig parkera under längre tid och till en lägre avgift än besökande.

  Parkering stockholm helg

  På webbplatsen olm hittar du information om aktuella parkeringsregler, avgifter, taxeområden och boendeparkering. Parkering. Parkering tar plats och påverkar möjligheterna att bygga bostäder och att skapa utrymme för andra viktiga funktioner. Hur staden planerar för parkering är en viktig del i arbetet för en växande stad.