Vad är hastighetsöverträdelser

Hastighetsöverträdelse indraget körkort

Överträdelser av hastighet på väg när begränsningen är högre än 50 km/h Vid allvarligare hastighetsöverträdelser i trafikfarliga miljöer ska särskilt beaktas om gärningen är att bedöma som vårdslöshet i trafik. 1–10 km över gränsen: 1 500 kronor 11–15 km över gränsen: 2 000 kronor 16–20 km över gränsen: 2 400 kronor.

Hastighetsöverträdelse 30-väg

Lawline svarar Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Regler och bestämmelser gällande trafik finner du i (Trafikförordningen (TraF)). Vilka lagar gäller för hastighetsöverträdelser? Specifikt gällande hastighet i trafik finner du reglerna i (3 kap. 14-17 §§ TraF).

Hur många fortkörningar innan körkortet dras

Om hastighetsbegränsningen är 50 kilometer / timme eller lägre brukar bötesbeloppen se ut ungefär såhär: Om hastighetsbegränsningen är över 50 kilometer / timme brukar bötesbeloppen se ut ungefär såhär: Hur räknas bötesbeloppet ut?.


  Hastighetsöverträdelse böter

Hastighetsöverträdelse Fråga om ett strafföreläggande avseende hastighetsöverträdelse ska godkännas eller inte och dess påverkan på körkortet.

Böter fortkörning 70 väg

 • Substantiv hastighets överträdelse det att framföra ett fordon (vanligen en bil) i en hastighet högre än den högsta tillåtna hastigheten på den aktuella sträckan 2006 (25 april): Nya kameror ska ge ökad trafiksäkerhet (DN): I Kiruna etableras en helt ny polisenhet med uppgift att utreda hastighetsöverträdelser.


 • Hastighetsöverträdelse lag

  Trafiksäkerhetskamerorna är placerade där de gör mest nytta. Kamerorna är placerade för att sänka hastigheten och rädda liv på de vägar där vi har höga hastigheter och risken för olyckor är stor. Polisen ansvarar för att utreda de hastighetsöverträdelser som kamerorna registrerar. Trafikverket ansvarar för etablering och drift.

  Vad kan man få böter för

  Alla kameror placeras synligt och hastigheten är väl skyltade vid kamerorna så att alla kan köra lagligt. Kamerorna mäter fordonets hastighet med hjälp av radar och fotograferar bara när någon kör fortare än vad som är tillåtet på vägen. Kamerorna är ett komplement till polisens övriga trafiksäkerhetsarbete.
 • Böter fortkörning 70 väg

 • Fortkörning regler

   Vid lägre hastighetsbegränsningar (i alla fall vad gäller 30 km/h) återkallas ditt körkort normalt alltid om du överskrider hastigheten med 20km/h eller mer. Eftersom det görs en helhetsbedömning kan dock ditt körkort återkallas även vid lägre hastighetsöverträdelser. Kör du t.ex. 45 km/h på en väg där gällande.
 • vad är hastighetsöverträdelser