Ekologisk biodling

Målet för ekologisk biskötsel

På denna sida finns information om framförallt bihälsa och smittskydd kopplat till honungsbin och humlor, men det finns även information om pollinering, ekologisk biodling och om olika stöd som du kan söka. Vill du ha praktiska tips om hur du sköter dina bin eller hur du blir biodlare finns det material som Jordbruksverket har tagit fram.

Ekologisk biodling skiljer sig från

Om du redan har ekologisk biodling blir det mesta sig likt, men några förändringar finns. Den största förändringen är att det blir tillåtet att rekrytera upp till 20 % icke ekologiska drottningar eller avläggare per år och att det i vissa fall blir tillåtet att utfodra med pollen.
 • Allt från naturmaterial till


 • Ekologisk biodling är biodling som

  Många biodlare i Sverige driver en biodling som kan betraktas som ekologisk där de inte använder bekämpnings- eller läkemedel, tar hänsyn till binas välfärd och har sina kupor placerade på lämpliga marker. Men utan att vara certifierade och följa uppställda regler får de inte kalla sin honung som ekologisk.


 • ekologisk biodling

 • På vår ekologiska bigård produceras

  Ekologisk biodling är biodling som bedrivs enligt regler för ekologisk biodling. Inom en radie av 3 km från bikupan ska den finnas nektar och pollen från ekologiska odlingar eller naturområden. Det är bland annat inte tillåtet att vingklippa bidrottningar eller använda läkemedel som till exempel Apistan mot varroa.

  Många biodlare i Sverige

  Ekologisk och naturlig biodling. Hos Jordbruksverket kan du läsa om de villkor som gäller för ekologisk djurhållning enligt EU:s regler för ekologisk produktion. Läs broschyren Starta eko -Biodling. På Fågelsångens Bigårdars webbplats finns också mycket läsvärt. Även om man inte är certifierad eko-biodlare kan biodlingen drivas.

  Allt från naturmaterial till

 • Statistik om ekologisk produktion. Vår statistik om ekologisk produktion omfattar både certifierad ekologisk produktion och produktion som får miljöersättning för ekologiska produktionsformer. Du kan bland annat se statistik över: skörd för ekologisk och konventionell odling med skördestatistik. ekologisk animalieproduktion.
 • Vill du skaffa bin och

   Site Response Header: Response: HTTP/ OK: Server: Apache: Date: Mon, GMT: Content-Type: text/html.

   Allt från naturmaterial till

  Ekologisk biodling. Ekologisk biodling är biodling som bedrivs enligt regler för ekologisk biodling. Inom en radie av 3 km från bikupan ska den finnas nektar och pollen från ekologiska odlingar eller naturområden. Det är bland annat inte tillåtet att vingklippa bidrottningar eller använda läkemedel som till exempel Apistan mot varroa.